Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Gestor d'Expedients Corporatiu

 • Indicadors:
  • Implantació progressiva en l'actualitat 7 Departaments del Govern ja utilitzen el gestor corporatiu d'expedients.

  Descripció Funcional

  La Plataforma extr@ es constituïx com a sistema fonamental per a millorar la qualitat del servici oferit al ciutadà, agilitzant els seus tràmits i tenint els mitjans necessaris per a poder informar-li en tot moment de l'estat dels seus expedients. Esta plataforma és igualment imprescindible com a suport a la tramitació telemàtica, com a facilitador i organitzador del treball dels empleats de l'administració i com a sistema de seguiment de la gestió.

  Els passos previs a la plataforma van ser la racionalització, automatització i telematisació dels processos de gestió, la categorització dels mateixos construint un Mapa de Processos Corporatiu (pel qual s'han configurat 13 categories que aglutinen tots els procediments i es tramiten d'igual manera independentment de l'àrea o departament) i l'elaboració d'un catàleg de servicis al ciutadà, permetent abordar la construcció de la plataforma des d'una visió horitzontal, homogeneïtzant al màxim la gestió de la prestació dels servicis.

  Des del punt de vista funcional, alguns aspectes generals que caracteritzen extr@ són:

  • Gestió operativa del Procediment Administratiu: capacitats de workflow, que asseguren el seguiment de la seqüència dels tràmits preceptius en el procediment, i l'assignació automàtica d'aquests tràmits a usuaris; safata de tasques personalitzada de cada empleat públic; notificacions automàtiques, amb elaboració de justificants de recepció, llistes de correu i d'ensobrat; i generació de formularis electrònics per a la telematisació de les sol·licituds.
  • Gestió del negoci: informació i automatització de les regles de negoci per a la realització de tràmits; gestió d'una base de dades única a nivell departamental; integració amb altres sistemes corporatius: Registr@, GDP, Firma electrònica CAR, etc.
  • Control de gestió: indicadors per al monitoratge de l'eficiència, eficàcia i qualitat dels seus procediments, amb funcionalitats de seguiment i consulta de les traces de tramitació de cada expedient.
  • Gestió documental: proveïx de capacitats d'administració de documents i plantilles administratives que simplifiquen i normalitzen la generació i gestió dels mateixos.

  Descripció Tècnica

  La solució tecnològica funciona sobre motor de workflow w4, havent de tots els desenvolupaments modulars de la plataforma incorporar-se complint amb les directrius d'arquitectura SOA. Totes les capes han sigut desenvolupades com a subsistemes o capes independents i encapsulats com a Servicis Web per a la seua utilització per la pròpia plataforma extr@ o per altres Sistemes Externs de Govern de Navarra o altres AAPP i Entitats col·laboradores.

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades