Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Modernización do Concello de Huesca

 • Nomee Abreviado:
  e-Huesca
  Resumen:
  A mellora nas ferramentas de colaboración entre traballadores e a disposición de información útil centralizada para os funcionarios, axudará a unha mellor xestión e un mellor servizo ao cidadán.
  Destinatarios:
  Cidadán
  Organismos Responsables:
  Huesca
  Concello de Huesca
  Contacto:

  Óscar Tesa Jarne
  Tf: 974 292108
  e-mail: otesa@huesca.es

  Tipo de Solución:
  Boa Práctica
  Estado da Solución:
  Implantación
  Área orgánica:
  Local
  Área técnica:
  Xestión de servizos e sistemas
  Área funcional:
  Goberno e Sector Público
  Licenza:
  Non aplica
  Nivel Interoperabilidade:
  Técnico

  Descrición

  Nome Completo da Iniciativa:

  Modernización do Concello de Huesca

  Finalidade:

  Obxectivo:

  Mellora dos sistemas internos de soporte á xestión

  Dentro deste apartado marcámonos unha serie de obxectivos xerais e outros específicos nas áreas tributaria e económico- contable (que desagregaremos nos dous seguintes apartados). Como temas xerais queremos:

  • Avanzar na integración dos datos comúns dos distintos sistemas de xestión do Concello, evitando duplicidades, redundancias e incoherencias mediante a definición e actualización dunha base de datos única de persoas, -físicas e xurídicas- que se relacionan co Concello
  • Dispor de toda a información estruturada ao redor dunha visión centralizada do cidadán (persoa física ou xurídica) e que nos permitirá acometer a apertura telemática da administración municipal, tal como expuxemos nos obxectivos de apartados anteriores.
  • Permitir extractar a información dirixida á Dirección e a explotación da mesma mediante ferramentas de explotación de usuario final: follas de cálculo, procesadores de texto, bases de datos...

  Xestión tributaria e recadación
  O obxectivo é modernizar a área de xestión tributaria mediante a revisión dos procesos e adecuación dos mesmos á vez que asumimos a implantación dun novo sistema de información transversal.
  Consideramos que unha ferramenta de xestión tributaria moderna debe cubrir unha serie de requisitos funcionais básicos entre os que atopamos os seguintes:

  • Xestión de todos os datos relativos aos feitos impoñibles, e que servirán de base para a liquidación de impostos, taxas, prezos públicos e contribucións especiais.
  • Definición aberta dos diferentes cálculos de impostos e taxas municipais, para que sexa posible reflectir as ordenanzas actuais e futuros cambios.
  • Xestión de Liquidacións, fixando a súa periodicidade, tipo de liquidación en altas e baixas, etc. ... dunha forma flexible, permitindo a súa modificación no caso de variacións da normativa
  • Xestión da Recadación e a Tesouraría contemplando os períodos voluntario e executivo
  • Parametrización a medida e sustentabilidade no tempo, de maneira que as súas funcionalidades básicas mantéñanse operativas durante un período longo de tempo, e as futuras modificacións lexislativas póidanse garantir.
  • Modelo de organización e seguridade que permita soportar diferentes modelos organizativos con obxecto de soportar a evolución organizativa da institución

  Xestión económica, contabilidade e orzamentaria
  A visión da xestión contable como cumprimento das funcións de CONTROL E REXISTRO dalgúns feitos económicos (os meramente contables) que acontecen nunha organización, non permite avanzar e dar resposta aos actuais retos expostos nos concellos, polo que é necesario avanzar nas solucións propostas e a clave debe estar centrada na XESTIÓN, sen perder de vista a obrigación de CUMPRIMENTO DA NORMATIVA VIXENTE.
  As recentes modificacións no marco normativo das administracións locais pretenden incrementar a capacidade de xestión dos municipios así como establecer os adecuados mecanismos de control.
  Buscamos a evolución cara a un sistema que nos permita cubrir os seguintes obxectivos:

  • Orientar a xestión económica cara aos procesos
  • Transversalidade. Presenza de servizos comúns a todos os procesos.
  • Principio do dato único
  • Foco nos procesos estratéxicos (planificación e avaliación, elaboración do orzamento)
  • Foco nos procesos operativos máis importantes: xestión de gastos, xestión de ingresos, xestión de tesouraría e procesos de rexistro (contabilidade financeira e orzamentaria)

  Portal do funcionario

  O obxectivo é dispor dunha plataforma a disposición dos traballadores e persoal executivo do Concello de Huesca, que facuilte a colbaroación e comuniación entre traballadores, que centralice a información, documentos e aplicacións dos que dispón o propio Concello e facilite a realización de trámites internos. En particular as características funcionais do portal deberán ser:

  • Ferramenta de colaboración/ mensaxería

  Descrición:

  A mellora na xestión interna é o único modo de poder ofrecer verdadeiros servizos dixitais. Neste proxecto centrámonos en dous alicerces principais, a xestión tributaria e a xestión económica e contable. Ao redor dun núcleo sólido de sistemas de información (aos anteriores hai que unirlle a plataforma de xestión de expedientes transversal que xa contamos) podemos emprender os procesos de apertura aos cidadáns da canle telemática con moitas máis garantías de éxito.

  A mellora nas ferramentas de colaboración entre traballadores e a disposición de información útil centralizada para os funcionarios, axudará a unha mellor xestión e un mellor servizo ao cidadán, isto levará a cabo a través dun Portal de Funcionario.

  Requisitos:

  Tres servidores estándar, SGBD Oracle e SQL

  Resultados:

  Vantaxes:

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionados coa solución ou o activo semántico.

  Os campos con asterisco * son obrigatorios. Débese marcar polo menos una das copiones de subscrición (Noticias, Documentos ou Foros) e indicar o correo no campo de texto indicado para o alta ou a baixa de subscrición.

  Introduza o e-mail co que desexa recibir as notificacións da solución ou do activo semántico.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas