Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

España en Xeorreferenciación

 • Indicadores:

   

   

  Descrición Funcional

  EXEO é un servizo para a creación de mapas temáticos interactivos que permite a representación e visualización de datos georreferenciados sen necesidade de realizar ningunha implementación técnica. 

  EXEO permite  a representación de mapas temáticos (de áreas), mapas georreferenciados que mostran un conxunto de puntos que se definen pola súa localización espacial estes mapas poden conter distintos grupos de puntos identificados con marcadores (iconas) diferentes e a variación de buscador  permite ademais navegar para buscar os recursos georreferenciados en función de filtros de proximidade, ámbitos administrativos  e outros filtros  personalizables .

  Crear un mapa será tan sinxelo como dalo de alta na plataforma e achegar os datos georreferenciados por códigos INE (Comunidades Autónomas, Provincias, Municipios), Paises segundo ISO 3166, Códigos PostaisReferencias Catastrales, Coordenadas (EPSG:4258: Coordenadas Elipsoidales ETRS89 IDEE, Coordenadas DMS, DMM , etc.),  así como enderezos postales nacionais e internacionais. O formato dos ficheiros de intercambio é Excel, CSV ou XML:

  A plataforma EXEO consta de:

  1. Aplicación de Xestión de Mapas: EXEO-GESTION é a aplicación publicada en Rede SARA que utilizarán os usuarios para a configuración e parametrización dos mapas así como para a carga de datos dos mesmos. A carga de datos poderase realizar de tres formas:

  a. Carga manual: Os ficheiros Excel ou CSV cárganse a través da aplicación de Xestión  de Mapas (aconsellado para datos con pouca variabilidade).

  b. Carga programada por HTTP ou ben HTTPS:  A carga de datos farase a través de invocacións a un URL de maneira periódica. Este URL proporcionará a EXEO o ficheiro Excel, CSV ou XML para a carga de datos (recomendada para datos con variabilidade)

  c. Carga de datos a o  voo. Os datos son proporcionados a EXEO en tempo de execución en formato JSON por HTTP ou ben HTTPS (recomendada para datos con altísima variabilidade)

  A aplicación proporciona o código a incrustar nos portais ou aplicacións externas.

  2.   Frontend de Visualización:  EXEO-VISOR permite a visualización embebida dos mapas que poderán ser invocados para incrustalos en portais ou ben aplicacións externas vía iFRAME. A invocación realízase mediante un url cunha serie de parámetros tales como ide do mapa, serie temporal, ámbito xeográfico ou ben un enderezo postal e proximidade en mapas georreferenciados e buscadores. Poderanse invocar tanto mapas públicos como privados (con seguridade), neste último caso con parámetros adicionais.

  EGE-OVISOR estará accesible desde  Rede SARA e internet.

  3. Tipos de Mapas

  Actualmente o servizo permite crear os seguintes tipos de mapas:

  a) Mapas coropléticos ou temáticos: son mapas cuxas zonas se colorean de forma que as cores representan unha medida determinada dentro dunha escala. Están acompañados dunha lenda que determina que cores aplícanse ás zonas en función dun rango ou un valor discreto.

   Mapa coropletico v.2.1

   

  b) Mapas georreferenciados: mostran un conxunto de puntos que se definen pola súa localización espacial. Estes mapas poden conter distintos grupos de puntos identificados con marcadores (iconas) diferentes. 

  Mapa Georeferenciado Buscador

   

  Buscador de Recursos Georreferenciados: Sobre estes mapas é posible engadir características de buscador con filtros predefinidos (ámbitos administrativos: CCAA, provincias e Municipios), así como filtros xenéricos relacionados coa localización (por exemplo, buscar n recursos a menos de X quilómetros dunha dirección dada), permite ademas  engadir campos de filtrado baseado nos datos asociados ao dataset, p. ex.  tipo de centro:  consultorio, hospital, etc.

   Mapa Georeferenciado Buscador V.2.1

  Georeferenciado con carga de datos vía URL. Envíanse os datos de coordenadas (lat,long) directamente no URL, non cargándose os datos en EXEO, mostrando o mapa co punto correspondente pódese incluír iconas personalizadas.

  Mapa georreferenciado URL

  Mapas georreferenciados con datos alfanuméricos. Nos mapas Georrefenciados e Buscadores, existe a opción de engadir na visualización do mapa os datos alfanuméricos. Aparecerán nunha táboa na parte baixa da pantalla. Terá un filtro para buscar detalladamente algún resultado.

  Mapa Georreferenciado Alfa

   c) Mapas de magnitude: son unha variación dos mapas coropléticos e modifican a forma de representar  a información, no canto de mostrarse cores (como nos mapas coropléticos) ou iconas (mapas georreferenciados), este tipo de mapas baséase na superposición de polígonos ou elementos de distintos tamaño en función do indicador que se queira mostrar.

  Mapa magnitude V. 2.1

   

  En todos os casos o usuario pode configurar ao seu gusto a lenda, as cores, iconas e textos do mapa.

  d) Mapa de calor

  Este novo tipo de mapas permite identificar as zonas con maior concentración de puntos, mediante un código de cores. Neste código de cores, os máis escuros representan unha concentración baixa, mentres que as cores máis brillantes representan unha alta concentración.

  Mapa de Calor

   

  Outros tipos de Representacións:

   Gráficos: Novo tipo de visualización engadido a EXEO que permite mostrar os datos en forma de gráfico (liñas, barras, columnas, torta, etc.) con base nun valor ou medida determinada:

  Outras representacións V. 2.1

   

  Táboas: En todas as visualizacións anteriores hai un selector que permite cambiar da visión de Mapa ou gráfico a modo táboa, o que permite ver de forma máis clara e directa o conxunto de datos representados, garantindo así a accesibilidade dos datos presentados a través de EXEO:

  Táboas V. 2.1

   

   

  4. Requisitos de acceso

  Para poder acceder á Aplicación de Xestión de EXEO debe de rexistrase en AUTENTICA ( https://autentica.redsara.es/ ) se é que non o está e solicitar o acceso á contorna de servizos estables (se-egeogestión) para realizar probas de integración (os mapas unicamente son accesibles en Rede SARA), se unha vez feitas as probas desexan sacar os mapas a produción, deben solicitar o acceso a produción (os mapas son accesibles desde internet e Rede SARA), á caixa de correos admin.egeo@correo.gob.es

  O proceso consta dos seguintes pasos:

   • Rexistro se aínda non está dado de alta en AUTENTICA.

   Rexistro: Para rexistrarse acceda á aplicación de Autentica pulse “Alta Autentica” na pantalla de inicio da aplicación de xestión de mapas. Completar todos os campos que aparecen en pantalla, importante engadir as aplicacións de EXEO (EXEO-SE)

   • Autorización para acceder a Exeo servizos estables

   Se xa está dado de Alta en Autentica pero non ten autorización para acceder a Exeo, debe acceder á Aplicación de Xestión de Mapas EXEO pulse “Formulario” na pantalla de inicio da aplicación de xestión de mapas:

   Complete o formulario que aparece en pantalla e solicite a autorización á contorna Servizos estables (probas)

  Unha vez que o usuario fose autorizado, accederá á Aplicación de Xestión (contorna de probas de integración http://se-egeogestion.redsara.es(Abre en nova xanela) , e picando en “Acceder” redirixiráselle a AUTENTICA , onde o usuario se identificará mediante un certificado dixital do FNMT, DNIe e certificados de calquera outra autoridade de certificación recoñecida por @firma, ou ben mediante un usuario/contrasinal  de AUTENTICA.

  •  Autorización para acceder a Exeo produción

  Unha vez realizadas as probas na contorna de Servizos Estables, se se desexa publicar mapas de EXEO en portais ou aplicacións, debe solicitarse o acceso á contorna de produción. A contorna de produción dispón de alta dispoñibilidade e permite visualizar os mapas en portais e aplicacións a través de Rede SARA e Internet.

  O acceso á contorna de produción debe solicitarse a través da caixa de correos  admin.egeo@correo.gob.es   indicando os seguintes datos:

  a)      organismo ao que pertence

  b)      datos do responsable da unidade á que se vai a prestar servizo

  c)       datos do usuario  que vai xestionar os mapas

   

  Descrición Técnica

  EXEO ofrécese como un servizo común para ser utilizado sen custo algún polas Administracións Pública.

  A solución técnica componse de dous bloques:

  • Visor de Mapas (EXEO-VISOR)
  • Ferramenta de Xestión (EXEO-GESTION)

  O visor de Mapas (EXEO- VISOR) é a parte do sistema encargada de renderizar a información xeográfica nos navegadores dos usuarios. Está desenvolvido sobre tecnoloxía Java EE e como repositorio de información utiliza unha base de datos PostgreSQL (+ extensións PostGIS).

  A capa de renderización utiliza servizos WFS e WMS do Instituto Xeográfico Nacional (IGN) para enriquecer a presentación dos mapas engadindo os límites administrativos (comunidades autónomas, provincias e municipios), tamén se utilizan servizos de Google Maps así como de OpenStreetMap .

  A ferramenta de Xestión (EXEO- XESTIÓN) é a parte encargada da parametrización dos mapas e a carga de información. Esta desenvolvido en tecnoloxía Java EE que se executa cun colector de servlets (Apache Tomcat). Este sistema encárgase de xestionar a parametrización da estrutura de datos como a carga e mantemento das mesmas permitindo a carga guiada a un repositorio de información en PostgreSQL.

  A   geocodificación utiliza os servizos de Google Maps.

   As integracións con servizos externos para proporcionar datos pode levar a cabo de forma manual (usando ficheiros Excel, CSV ) ou de forma automática (mediante pedimentos GET/POST vía HTTP ou ben HTTPS (usando ficheiros Excel, CSV ou XML), os servidores que proporcionan os datos deben estar dados de alta en DNS de Rede SARA. En caso de utilizarse HTTPS é necesario ademais proporcionar o certificado do servidor e a certificado raíz a través da caixa de correos admin.egeo@correo.gob.es.

  Estrutura V. 2.1 

  Utiliza estándares abertos:

  • Formato Extensible Markup Language (XML) para a transmisión de datos XML
  • Estándares Web (HTML5, CSS3).
  • Cumprimento de estándares de Accesibilidade Web.

  Requisitos Técnicos EXEO-VISOR/EXEO-GESTION:

  • Sistema operativo GNU/Linux (recomendado Red Hat Enterprise Linux 6.x)
  • Base de datos PostgreSQL (versión 9.x) máis extensións PostGIS (versión 2.x)
  • Java EE 7
  • Apache Tomcat 7.x

   

Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas