Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Plataforma d'Administració Electrònica de la Junta d'Extremadura

 • Indicadors:

  No s'especifiquen, a part de la implantació d'una sèrie de mòduls tecnològics:

  • Simplific@
  • Registr@
  • Tramit@
  • Notific@
  • Archiva@
  • @tendeix

  Descripció Funcional

  El projecte va consistir en l'anàlisi, desenvolupament i implantació d'una sèrie de mòduls tecnològics que permetessin la consecució dels objectius marcats.
  Des del punt de vista funcional, el projecte implicava les següents funcionalitats:

  • Simplific@: per realitzar la identificació, anàlisi i racionalització dels procediments, així com la normalització dels seus models d'impresos i formularis, com un pas previ a la seva utilització telemàtica i futura automatització.
  • Registr@: per dotar a l'Administració Regional d'un sistema corporatiu únic de registre de documents, vàlid tant per als presentats en oficines presencials, com a través del canal telemàtic.
  • Tramit@: com a eina informàtica que dona suport mitjançant el desenvolupament d'un “motor de tramitació” a la gestió automatitzada d'un bon nombre de procediments prèviament simplificats.
  • Notific@: perquè els òrgans gestors notifiquin al ciutadà els acords o resolucions que es derivin de la tramitació dels seus expedients a través de canals telemàtics.
  • Archiv@: com a component documental que té com a objectiu ser el magatzem dels documents que participen en la tramitació, facilitant el seu accés posterior i incorporació a la gestió des de qualsevol altra eina del sistema.
  • @tendeix: que constitueix el front-office de l'Administració de la Junta d'Extremadura prestant serveis d'informació i atenció al ciutadà (CRM) a través de diferents canals, com el presencial, telefònic, e-mail, Internet, imatge, reconeixement de veu, etc.
  • Observatori: com a sistema de tractament de la informació que permet implantar i validar un Quadre de Comandament Integral (CMI) que incorpori indicadors a fi de contribuir i recolzar a la presa de decisions centralitzades en l'Administració de la Junta.
  • Administrats: conjunt d'informació comuna i homogènia que serveix de suport als diferents sistemes d'informació existents en la Junta.

  Descripció Tècnica

Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades