Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Sistema per a captura i generació de documents comptables i una altra documentació normalitzada dels expedients de despesa.

 • Data Posada en Producció:

  24/06/2010

  Indicadors:
  • 840 usuaris utilitzen DOCUnet per a la seva gestió de documents comptables amb un volum de 25.000 a l'any.
  • 60 d'ells generen, de mitjana, 1.500 pagaments en divises a l'any.

  Descripció Funcional

  En paral·lel amb les posada en producció de SOROLLA2 en les primeres entitats, a la fi de 2010 es va posar en producció l'aplicació DOCUnet, centralitzada en la IGAE, dirigida a la generació en suport fitxer (i paper) d'aquella documentació normalitzada dels expedients de despesa, començant inicialment per la documentació comptable, la relació de perceptors de pagaments a l'exterior (d'acord amb el format establert en Resolució conjunta de la IGAE i de la DGTyPF per la qual es regula el procediment de pagaments a l'exterior), i pels documents normalitzats de proposta de despesa i de pagament.

  Es tracta de la segona generació de l'aplicació Docuconta, oferta des de 1996 als centres gestors i organismes públics, que no desitjant el conjunt de prestacions de SOROLLA2, no obstant això, precisen una solució senzilla d'elaboració dels documents comptables, en suport paper o fitxer.

  Descripció Tècnica

  Aplicació web desenvolupada en java (model vista controlador) amb base de dades Oracle i servidors Unix, té la possibilitat d'enviar al Sistema d'Informació Comptable (SIC3), a través de serveis web, fitxers de pagaments en divises.

  Les sortides d'informació es realitzen en format pdf, utilitzant per a això tant el servidor de reports d'Oracle com a formularis pdf.

  A més d'aquesta aplicació s'ha posat a la disposició dels centres gestors interessats llibreries de conversió de documents comptables des de format TELCON a PDF: http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-es/informacioncomplementaria/clnespecificaciones/paginas/default.aspx

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable