Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Portasignatures electrònic corporatiu en xarxa

 • Data Posada en Producció:

  02/01/2009

  Descripció Funcional

  DocelWeb admet dues maneres de funcionament:
  Una primera manera automàtica, pel qual són les aplicacions d'Administració pressupostària les que generen (i si escau, anul·len) sol·licituds de signatura en DocelWeb. Cada sol·licitud està integrada per un conjunt de documents, que poden estar classificats en carpetes, dels quals un o varis s'inclouen per a la signatura i la resta per conformar la decisió de signatura pel receptor. Una vegada analitzada la sol·licitud per part del receptor, est podrà signar-la i retornar-la, o bé retornar-la sense signar. En tot cas, la devolució comportarà la corresponent notificació des de DocelWeb cap a l'aplicació que va generar la sol·licitud.
  La segona manera de funcionament, la manera manual, permet als usuaris de DocelWeb crear les seves pròpies sol·licituds de signatura, aportant documents des del seu PC. Una vegada creades, les sol·licituds poden seguir un flux de signatura lliure, en el qual un usuari pot optar per signar i/o reexpedir la sol·licitud a un altre usuari, etc.
  En tots dos maneres de funcionament, es destaquen a continuació les següents opcions de personalització de la bústia disponibles per a tots els usuaris:

  • Notificació per correu dels canvis que es produeixin en les sol·licituds de la seva bústia.
  • Agrupació de totes les notificacions i enviament d'un correu diari amb el resum d'activitat.
  • Notificació per correu de les còpies imprimibles corresponents a tots els documents que se signin.
  • Notificació per correu de les còpies imprimibles dels documents que arriben a la bústia d'entrada de l'usuari.
  • Establiment d'un revisor únic per a totes les sol·licituds que es rebin, o bé d'un revisor a nivell de cada aplicació. El revisor podrà ser preceptiu o facultatiu.
  • Definició d'informació addicional a incloure per defecte en les signatures electròniques que es generin (indicació del caracter de còpia, rol de signant, etc.).
  • Definició d'observacions a incloure per defecte en les sol·licituds.
  • Establiment d'un període d'absència amb possibilitat d'especificar un substitut.
  • Visualització de documents en paral·lel (visor doble).

  La còpia imprimible és un document PDF/Al fet que pot descarregar-se per a cada document signat en DocelWeb. El seu contingut és el corresponent al document original (transformat si escau a PDF), però a més inclou unes marques d'aigua amb informació sobre les signatures que incorpori si escau la seva versió signada, un codi localitzador i una URL de verificació."

  Descripció Tècnica

  La integració de DocelWeb amb altres aplicacions d'Administració pressupostària es realitza a través d'una façana interna de serveis web, i es basa en l'ús compartit de la plataforma corporativa de signatura electrònica (SGIFE). Això implica, entre uns altres, que no s'intercanvien els documents en si, sinó únicament identificadors corresponents als documents emmagatzemats prèviament en aquesta plataforma.
  En el cas d'aplicacions externes a l'Administració pressupostària, aquesta integració es realitza a través de la Interfície Genèrica Portasignatures (veure Àrea Descarregues), amb autenticació de missatges SOAP mitjançant W-Security i intercanvi de documents codificats en base64.
  En relació a la signatura electrònica, DocelWeb implementa la signatura trifàsica síncrona i en diferit combinant l'ús d'un applet amb els serveis oferts per SGIFE, emprant l'estàndard ETSI 101 903 (XAdES). La versió concreta de l'estàndard empleada ve especificada en la manera automàtica per les aplicacions, i en la manera manual pel propi usuari.

  Requisits

  Per assegurar la correcta càrrega i execució de l'applet de signatura emprat per DocelWeb, és necessari disposar d'un entorn client compatible ( http://www.oficinavirtual.pap.minhap.gob.es/sitios/oficinavirtual/es-es/solicitudaccesosistemas/paginas/firmaelectronica.aspx ).

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Responsable

Enllaços d'interèsSolucionis Relacionades