Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Compareixença electrònica

 • Descripció Funcional

  COMPAREIX és un portal que permet l'enviament de notificacions electròniques des de diferents aplicacions i entitats, amb un rigorós control d'accés, i inclou altres funcionalitats i estadístiques. Actualment està totalment integrat amb el tramitador i registre de SIGM (abans SIGEM), de manera que una vegada signada la resolució o comunicació que es tracti, el sistema possibilita el seu registre automàtic i immediat de sortida i la seva posterior notificació en segons a aquells interessats que s'hagin donat de alta en el sistema, de forma totalment gratuïta, per la qual cosa s'agilita considerablement la gestió de qualsevol assumpte d'interès municipal.

  COMPAREIX s'ajusta totalment al règim jurídic de la compareixença electrònica establert en l'art. 28.5 LAECSP i en l'art. 40 del RD 1671/2009, que la desenvolupa parcialment. Dona cobertura plena a un dels nous drets telemàtics recollits en la llei esmentada: possibilitat de notificar qualsevol tipus de document per via electrònica als ciutadans o persones jurídiques que ho sol·liciten sempre que, com és obvi, es donen de alta en el sistema de compareixença electrònica i acreditin la seva identitat mitjançant DNI-electrònic o certificat de la FNMT.

  S'ha configurat en versió multientitat, i admet la possibilitat que els ajuntaments de la província que ho demandin puguin notificar les seves resolucions a través del sistema, però de forma totalment separada i independent de la resta.

  Qualsevol persona física pot donar-se de alta on line en COMPAREIX i també es permet per a les persones jurídiques, públiques o privades, però, en aquest cas, s'ha de comunicar què persones d'aquesta entitat s'autoritzen per rebre notificacions i es requereix la prèvia comprovació per funcionari de l'entitat de la representació que ostenta el sol·licitant. A partir d'aquest moment tots els escrits i notificacions de la Diputació Provincial arriben a l'interessat per aquest nou procediment telemàtic. No obstant això, a qualsevol moment es pot instar la baixa en el sistema que, almenys fins avui, permet discriminar per entitats, però no per procediments, per la qual cosa l'alta suposa l'acceptació de la notificació electrònica de totes les resolucions de l'entitat en la qual ens hem donat de alta.

  El procediment és molt senzill: una vegada incorporada la persona física i jurídica a l'aplicació informàtica, quan es ferma un escrit o notificació en la qual tingui la condició d'interessat, la persona afectada o persones autoritzades reben un email immediat, i aquesta persona o persones, prement l'enllaç que s'ofereix en el mateix email, accedeix mitjançant el seu dnie o certificat de la FNMT a la Plataforma Provincial de Notificacions de la Diputació Provincial, via calmi electrònica, i pot descarregar i imprimir la notificació que es tracti o remetre-la a qui correspongui.

  COMPAREIX funciona amb normalitat, i sense cap tipus de problema tècnic des de gener de 2011 i en l'actualitat estan donades de alta més de 250 persones físiques (gairebé tots ells empleats públics), diverses persones jurídiques i uns 60 ajuntaments de la província (més de la meitat), pequeño i majors.

  Descripció Tècnica

Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable