Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Componentes i Documents Interoperables per a la Contractació Electrònica

 • Nomene Abreujat:
  CODICE
  Resumixen:
  CODICE és un conjunt de components i documents electrònics interoperables per a la contractació pública electrònica.
  Organisme promotor:
  Contacte:

  Direción Web: https://contrataciondelestado.es/wps/portal/codice

  Direcció de correu electrònic de suport: contrataciondelestado@hacienda.gob.es

  Àrea orgànica:
  Estatal
  Subtipo de model de dades:
  Estructura d'Informació (Estàndard semàntic)
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Público
  Llicència:
  No aplica

  Descripció

  Finalitat:

  La finalitat del projecte és assegurar la interoperabilitat, tant dels subsistemes de contractació electrònica entre si (plataforma de contractació pública, registre electrònics d'empreses, catàlegs electrònics, sistemes de subhastes electròniques, etc.) com amb els sistemes d'informació dels agents econòmics participants en els processos de contractació i amb els de els propis òrgans de les Administracions Públiques

  Objectiu:

  El projecte CODICE perseguix proporcionar a tot el Sector Públic una arquitectura de components, documents i missatges XML estandarditzats, conforme amb les normes i estàndards internacionals aplicables, que puga ser usada per tots els sistemes, aplicacions i components informàtics necessaris per a la construcció de solucions interoperables de contractació electrònica.

  Descripció:

  CODICE és una llibreria de components i documents electrònics XML estàndard per al desenvolupament d'aplicacions de contractació pública electrònica de conformitat amb els procediments i prescripcions de la Directives 2014/23/UE; 2014/24/UE; 2014/25/UE; 2009/81/CE i de la normativa espanyola en matèria de contractació pública així com amb els estàndards i recomanacions internacionals aplicables a la identificació, denominació, definició i construcció d'aquests components.

  Avantatges:

  • Els documents electrònics intercanviats en un procés de licitació han sigut normalitzats amb la finalitat de permetre la interoperabilitat entre els actors involucrats en el procés d'adjudicació.
  • La utilització de les mateixes especificacions per part dels diferents òrgans de contractació i operadors econòmics facilitarà el desenvolupament de sistemes de contractació electrònica.
  • La utilització de components reutilitzables permet l'automatització dels processos de negoci, reduint costos errors i temps en els processos d'adjudicació.

  Notícies

  20 October 2015

  Publicada nova versió CODICE 2.02 Desplegar acordeon

  S'ha publicat la versió 2.02 de CODICE que inclou petit modificacions sobre components anteriors i un nou document, ContractModificationNotice, que servix per a donar publicitat a les modificacions dels contractes.

  Les especificacions es troben publicades en:

  http://contrataciondelestado.es/wps/portal/codice

  30 October 2013

  Alliberada solució de licitació electrònica del projecte Open i-PRIOR de la Comissió Europea Desplegar acordeon

  La Comissió Europea ha publicat com a programari de fonts obertes la solució de licitació electrònica (elaboració i presentació d'ofertes de forma telemàtica) en https://joinup.ec.europa.eu/software/openeprior/release/all

  Esta solució s'ha basat en les especificacions desenvolupades en el workshop CEN/BII en el qual ha participat el projecte CODICE, adoptant els documents UBL 2.1 aportats per este projecte. En concret, la solució d'i-PRIOR fa ús dels documents CallForTenders, TendererQualification, i Tendir.

  29 January 2013

  Resultats del CEN/BII 2 i CODICE Desplegar acordeon

  Al desembre del 2012 va finalitzar el Workshop CEN/BII 2 que tenia com a objectiu estandarditzar els processos de contractació pública electrònica europea i en el qual la S.G. de coordinació de la Contractació Electrònica ha estat participant activament aportant els resultats de CODICE des de fa tres anys. Tota la documentació del projecte ha sigut publicada en www.cenbii.eu.

  S'han inclòs referències al projecte CODICE en la part d'eTendering ftp://ftp.cen.eu/public/cwas/bii2/cwa16560/cwa16560-bii2-etendering.pdf

  i en cadascun dels perfils de l'àrea d'eTendering:

  A més, els resultats del CEN/BII2 inclouen mapatges entre els models de dades dels diferents missatges i UBL 2.1, és a dir, amb la mateixa sintaxi que la utilitzada en els documents de la Plataforma de Contractació de l'Estat:

  • Documentació administrativa (Qualification) BiiTrns41-UBL
  • Resguard de presentació d'oferta (TenderReceptionNotification) BiiTrns45-UBL
  • Pliegos (Call For Tenders) BiiTrns40-UBL
  • Anunci previ (Prior Information Notice) BiiTrns64A-UBL
  • Anunci de licitació (Contract Notice) BiiTrns64B-UBL
  • Anunci d'adjudicació (Contract Award Notice) BiiTrns64C-UBL
  09 December 2010

  Desenvolupament de CODICE 2.0 Desplegar acordeon

  S'està desenvolupant la versió 2.0 de les especificacions CODICE, que s'incorporaran en UBL 2.1, com un pas més cap a l'alineació amb els estàndards internacionals en l'àmbit de la contractació pública electrònica. Esta versió de CODICE es publicarà en: http://contrataciondelestado.es(Obri en nova finestra) durant el primer trimestre de 2010.

  21 October 2010

  Documentos CODICE inclosos en revisió pública d'UBL 2.1 Desplegar acordeon

  El 30 d'agost es van publicar els esquemes d'UBL 2.1 per a la seua revisió pública.

  http://www.oasis-open.org/committees/tc_home.php?wg_abbrev=ubl

  S'inclouen els següents documents de CODICE 2.0:
  1. AwardedNotification
  2. CallForTenders
  3. ContractAwardNotice
  4. ContractNotice
  5. GuaranteeCertificate
  6. GuaranteeCertificateRequest
  7. PriorInformationNotice
  8. Tendir
  9. TendererQualification
  10. TendererQualificationResponse
  11. TenderReceipt
  12. UnawardedNotification

  A més, la llibreria de components comuns ha sigut enriquida amb els components específics de CODICE 2.0.

  14 May 2010

  Especificacions de CODICE 2.0 Desplegar acordeon

  Ja es troben publicades les especificacions de CODICE 2.0  en

  http://contrataciondelestado.es/wps/portal/codice(Obri en nova finestra)

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable

Enllaços d'interésSoluciones Relacionades