Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Cliente de firma electrónica de @firma

 • A Comunidade de Software de Fontes Abertas do Cliente @Asina é un grupo de desenvolvedores, entidades, usuarios e interesados que comparten un obxectivo, misión e visión común en torno ao proxecto Cliente @Asina ou a partes específicas do mesmo, realizando o traballo de maneira distribuída e colaborativa e fomentando a reutilización do software.

  Está aberto á participación e colaboración de calquera ente (Administracións Públicas, empresas, particulares, asociacións, movementos, etc.), interesados na integración do Cliente de Firma nos seus servizos ou produtos e tamén na futura evolución do mesmo.

  A comunidade atópase fóra do soporte oficial do MINHAP. Os usuarios poden consultar a información xeral do proxecto desde a área de descargas (binarios de proba, código forte e documentación), subscribirse ás listas de distribución públicas. É posible colaborar resolvendo dúbidas, propondo suxestións de melloras, realizando probas de versións beta, elaborando documentación e desenvolvendo código, para máis información consultar Acordo de cesión de dereitos das contribucións ao Cliente @asina.

  A través das listas de correo dispoñibles poderás unirche dunha forma rápida e sinxela aos debates sobre os aspectos máis actuais relacionados co cliente @asina. Así, terás á túa disposición as listas de desenvolvemento, integradores e novidades.

  A forma de participar é moi sinxela, só tes que solicitar a admisión a través da ligazón dispoñible para cada unha das listas e nun breve prazo serás dado de alta. Animámosche a que participes e consultes as túas dúbidas, achegues as túas ideas e suxiras recomendacións:

  Lista de correo

  Descrición

  Subscripción

  clienteafirma-novidades Arquivos(Abre en nova xanela)

  Lista para a publicación de novidades sobre o cliente @asina

  Subscribir/Desubscribirse/Preferencias(Abre en nova xanela)

  clienteafirma-desenvolvo Arquivos(Abre en nova xanela)

  Lista para desenvolvedores con coñecementos en firma electrónica.

  Subscribir/Desubscribirse/Preferencias(Abre en nova xanela)

  clienteafirma-integradores Arquivos(Abre en nova xanela)

  Lista para integradores do cliente @asina

  Subscribir/Desubscribirse/Preferencias(Abre en nova xanela)

  clienteafirma-comite_tec Arquivos(Abre en nova xanela)

  Lista dos membros do Comité Técnico da Comunidade de SW libre do cliente@firma

  Subscribir/Desubscribirse/Preferencias(Abre en nova xanela)

  A Applet Cliente @asina, Miniapplet, Standalone e Autofirma, en diante todos eles referidos como "Cliente @asina", son produtos de firma electrónica e criptografía de libre distribución, cuxo código fonte pode ser consultado e descargado desde a área Área de Descargas/Código Fonte ou desde o Repositorio do Proxecto . As presentes condicións de uso establecen as cláusulas e condicións de uso do Cliente @asina:

  1. Licenza

  O Cliente @asina atópase baixo as licenzas GNU GPL versión 2.0 e EUPL versión 1.1.

  A documentación, pola súa banda, foi liberada baixo unha licenza  Creative Commons Recoñecemento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0) .

  2. Vostede declara e garante que está autorizado a aceptar e cumprir as clásulas e condicións do Cliente @asina.

  3. Vostede recoñece e acepta que correrá con todos os riscos que xurdan do uso que vostede faga do Cliente @asina.

  4. Dereitos de Propiedade Intelectual

  O Goberno de España retén os Dereitos de Propiedade Intelectual sobre o Cliente @asina.

  5. Renuncia a garantías e descargo de responsabilidade

  5.1 Ausencia de garantías. O CLIENTE @ASINA PROVESE NO seu ESTADO ACTUAL E SEN GARANTÍAS DE NINGÚN TIPO.  NON SE OFRECE DE MANEIRA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA, NIN XURADA GARANTÍAS, AFIRMACIÓNS NIN DECLARACIÓNS DE NINGÚN TIPO CON RESPECTO Ao CLIENTE @ASINA.

  5.2 Descargo de responsabilidade. Vostede recibe o Cliente @sinatura de forma gratuíta. POR CONSEGUINTE, VOSTEDE RECOÑECE E ACEPTA QUE O GOBERNO DE ESPAÑA E O seu PERSOAL NON TERÁ RESPONSABILIDADE ALGUNHA QUE XURDA DO USO DO CLIENTE @ASINA Ou SE RELACIONE CO ESTE USO. O seu ÚNICO DEREITO Ou RECURSO LEGAL ANTE CALQUERA PROBLEMA Ou DESCONFORMIDADE CO CLIENTE @ASINA É DEIXAR DE USALO DE INMEDIATO.

  6. O Cliente @asina inclúe ou pode incluír porcións ou compoñentes de software dos seguintes produtos, cubertos polas seguintes licenzas: 

  En todo caso, as bibliotecas mencionadas, fosen modificadas ou non como parte deste proxecto, proporciónanse sen ningunha garantía explícita ou implícita ata o extremo permitido pola Lei.

  Declínase toda responsabilidade por calquera dano perda provocada por este código, aínda que fose previamente advertido da posibilidade de que ocorrese o mesmo.

  VOSTEDE RECOÑECE EXPRESAMENTE QUE LEU ESTAS CONDICIÓNS DO CLIENTE @ASINA E QUE COMPRENDE E ACEPTA Os DEREITOS, As OBRIGAS, LAS CLÁUSULAS Y LAS CONDICIONES AQUÍ ESTIPULADAS.

  Acordo de cesión de dereitos das contribucións ao Cliente @asina Despregar acordeon

  O contribuidor que desexe unirse ao proxecto debe aceptar estas condicións no momento de ingresar na comunidade. Para iso debe solicitar a través do correo afirma.cliente@correo.gob.es  o envío do formulario de cesión de dereitos, completalo e devolvelo asinado:

  Vostede outorga, de maneira non exclusiva, ao MINHAP e aos usuarios do software distribuído polo MINHAP, os dereitos de explotación da súa Contribución para todo o mundo e por todo o período de duración dos dereitos, sen cargo e libre de regalías. Esta cesión implica todos os dereitos de uso, reprodución, distribución, comunicación pública e transformación da Contribución; co fin de que o MINHAP e os usuarios do software distribuído polo MINHAP, poidan realizar copias das mesmas, instalalas en cuantos ordenadores estime oportuno, utilizalas na súa actividade empresarial, modificar ou publicar o código fonte dos programas desenvolvidos coa finalidade de polos a disposición ou adaptalos a calquera características ou necesidades específicas propias ou de terceiros e, en xeral, cedelas a terceiros baixo unha licenza que garanta o cumprimento do disposto no art. 16.2 do Real Decreto 4/2010, do 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ámbito da Administración Electrónica.

  Vostede concede ao MINHAP e aos usuarios do software distribuído polo MINHAP unha licenza non-exclusiva, irrevogable, sublicenciable, para toda a duración dos dereitos e para todos os países do mundo, e sen suxeición ao pago de dereitos de licenza, os dereitos de explotación (incluídos os dereitos de fabricación, uso, venda, comercialización e importación) de calquera patente que Vostede puidese solicitar e obter sobre as Contribucións en si ou en combinación co Proxecto ou outros produtos relacionados do MINHAP, exclusivamente para a súa explotación nos este produtos.

  Vostede manifesta e garante que ten os dereitos suficientes e necesarios para poder realizar estas cesións baixo estas condicións, sen violar dereitos de autor, patentes, dereitos de marca, obrigas contractuais ou regulacións de control de exportación.

  A contribución realízase libre de calquera garantía explícita ou implícita, incluída calquera garantía de comerciabilidad e de idoneidade para un fin determinado, salvo naqueles casos nos que estas exclusións carezan de validez xurídica.

  Na medida en que o permita a lexislación aplicable, en ningún caso as partes asumirán responsabilidade algunha por danos ou prexuízos directos, indirectos, especiais, incidentais, ou consecuentes (mesmo lucro cesante, a perdida de beneficios ou de información) independentemente do motivo que os orixine e do contido da súa responsabilidade, ou que se deriven ou estean relacionados co uso da súa contribución ou coa imposibilidade de utilizala, tanto se é o resultado da infracción do acordo, unha garantía, a neglixencia ou calquera outro.

  COMITÉ DE DIRECCIÓN

  • María José Laguna
  • Laura Cabezas
  • Alfonso Castro
  • Miguel Ángel García (CENATIC)
  • Jorge Martín (CENATIC)

   

  COMITÉ TÉCNICO

  • Laura Cabezas Manso
  • Carlos Aguayo
  • Ricardo Borillo Domenech (Universitat Jaume I de Castelló)
  • Tomás García-Merás Capote
  • José Ignacio Cortés Santos
  • Manuel Reyes Cayetano
  • Francisco José Cantero Villar
  • Andoni Pérez de Lema Saenz de Viguera
  • Gustavo Fernández Gómez (Zylk.net)
  • Agustín Jiménez Moreno (Deputación de Cidade Real)

   

  LÍDERES TECNOLÓXICOS

  • Carlos Gamuci

   

  COMMITTERS

  • Tomás García-Merás
  • Ricardo Borillo (Universitat Jaume I de Castelló)

   

  CONTRIBUIDORES

  • Antonio Bastante (Deputación de Cidade Real)
  • Ernesto Revilla
  • Borja González
  • Javier Morais (INTECO)

   

  Poderá consultar a documentación relativa aos apartado Comités da Comunidade na zona da área de Descargas

Responsable