Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Cliente de firma electr?nica de @firma

 • A Comunidade de Software de Fontes Abertas do Cliente @Asina ? un grupo de desenvolvedores, entidades, usuarios e interesados que comparten un obxectivo, misi?n e visi?n com?n en torno ao proxecto Cliente @Asina ou a partes espec?ficas do mesmo, realizando o traballo de maneira distribu?da e colaborativa e fomentando a reutilizaci?n do software.

  Est? aberto ? participaci?n e colaboraci?n de calquera ente (Administraci?ns P?blicas, empresas, particulares, asociaci?ns, movementos, etc.), interesados na integraci?n do Cliente de Firma nos seus servizos ou produtos e tambi?n na futura evoluci?n do mesmo.

  A comunidade at?pase f?ra do soporte oficial do MINHAP. Os usuarios poden consultar a informaci?n xeral do proxecto desde o ?rea de descargas (binarios de proba, c?digo forte e documentaci?n), subscribirse ?s listas de distribuci?n p?blicas. ? posible colaborar resolvendo d?bidas, propondo suxesti?ns de melloras, realizando probas de versi?ns beta, elaborando documentaci?n e desenvolvendo c?digo, para m?s informaci?n consultar Acordo de cesi?n de dereitos das contribuci?ns ao Cliente @asina.

  A trav?s das listas de correo dispo?ibles podr?s unirche dunha forma r?pida e sinxela aos debates sobre os aspectos m?s actuais relacionados co cliente @asina. As?, tendr?s ao teu disposici?n as listas de desenvolvemento, integradores e novidades.

  A forma de participar ? moi sinxela, s? tes que solicitar a admisi?n a trav?s da ligaz?n dispo?ible para cada unha das listas e nun breve prazo ser?s dado de alta. Anim?mosche a que participes e consultes as t?as d?bidas, achegues as t?as ideas e suxiras recomendaci?ns:

  Lista de correo

  Descripci?n

  Subscripci?n

  clienteafirma-novidades Arquivos(Abre en nova xanela)

  Lista para a publicaci?n de novidades sobre o cliente @asina

  Subscribir/Desubscribirse/Preferencias(Abre en nova xanela)

  clienteafirma-desenvolvo Arquivos(Abre en nova xanela)

  Lista para desenvolvedores con co?ecementos en firma electr?nica.

  Subscribir/Desubscribirse/Preferencias(Abre en nova xanela)

  clienteafirma-integradores Arquivos(Abre en nova xanela)

  Lista para integradores do cliente @asina

  Subscribir/Desubscribirse/Preferencias(Abre en nova xanela)

  clienteafirma-comite_tec Arquivos(Abre en nova xanela)

  Lista dos membros do Comit? T?cnico da Comunidade de SW libre do cliente@firma

  Subscribir/Desubscribirse/Preferencias(Abre en nova xanela)

  A Applet Cliente @asina, Miniapplet, Standalone e Autofirma, en diante todos eles referidos como "Cliente @asina", son produtos de firma electr?nica e criptograf?a de libre distribuci?n, cuxo c?digo fonte pode ser consultado e descargado desde?o ?rea de Descargas/C?digo Fonte ou desde o Repositorio do Proxecto . As presentes condici?ns de uso establecen as cl?usulas e condici?ns de uso do Cliente @asina:

  1. Licenza

  O Cliente @asina at?pase baixo as licenzas GNU GPL versi?n 2.0 e EUPL versi?n 1.1.

  A documentaci?n, pola s?a banda, foi liberada baixo unha licenza? Creative Commons Reco?ecemento-NoComercial-CompartirIgual 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0) .

  2. Vostede declara e garante que est? autorizado a aceptar e cumprir as cl?sulas e condici?ns do Cliente @asina.

  3. Vostede reco?ece e acepta que correr? con todos os riscos que xurdan do uso que vostede faga do Cliente @asina.

  4. Dereitos de Propiedade Intelectual

  O Goberno de Espa?a ret?n os Dereitos de Propiedade Intelectual sobre o Cliente @asina.

  5. Renuncia a garant?as e descargo de responsabilidade

  5.1 Ausencia de garant?as. O CLIENTE @ASINA PROVESE NO seu ESTADO ACTUAL E SEN GARANT?AS DE NING?N TIPO.? NON SE OFRECE DE MANEIRA EXPL?CITA, IMPL?CITA, NIN XURADA GARANT?AS, AFIRMACI?NS NIN DECLARACI?NS DE NING?N TIPO CON RESPECTO Ao CLIENTE @ASINA.

  5.2 Descargo de responsabilidade. Vostede recibe o Cliente @asina de forma gratu?ta. POR CONSEGUINTE, VOSTEDE RECO?ECE E ACEPTA QUE O GOBERNO DE ESPA?A E O seu PERSOAL NON TENDR? RESPONSABILIDADE ALGUNHA QUE XURDA DO USO DO CLIENTE @ASINA Ou SE RELACIONE CO DEVANDITO USO. O seu ?NICO DEREITO Ou RECURSO LEGAL ANTE CALQUERA PROBLEMA Ou DESCONFORMIDADE CO CLIENTE @ASINA ? DEIXAR DE USALO DE INMEDIATO.

  6. O Cliente @asina incl?e ou pode inclu?r porci?ns ou compo?entes de software dos seguintes produtos, cubertos polas seguintes licenzas:?

  En todo caso, as bibliotecas mencionadas, fosen modificadas ou non como parte deste proxecto, proporci?nanse sen ningunha garant?a expl?cita ou impl?cita ata o extremo permitido pola Lei.

  Decl?nase toda responsabilidade por calquera d??ou p?rdida provocada por este c?digo, a?nda que fose previamente advertido da posibilidade de que ocorrese o mesmo.

  VOSTEDE RECO?ECE EXPRESAMENTE QUE HA LLE?DO ESTAS CONDICI?NS DO CLIENTE @ASINA E QUE COMPRENDE E ACEPTA Os DEREITOS, As OBRIGACI?NS, As CL?USULAS E As CONDICI?NS AQU? ESTIPULADAS.

  Acordo de cesi?n de dereitos das contribuci?ns ao Cliente @asina Despregar acordeon

  O contribuidor que desexe unirse ao proxecto debe aceptar estas condici?ns no momento de ingresar na comunidade. Para iso debe solicitar a trav?s do correo afirma.cliente@correo.gob.es ?o env?ou do formulario de cesi?n de dereitos, completalo e devolvelo asinado:

  Vostede outorga, de maneira non exclusiva, ao MINHAP e aos usuarios do software distribu?do polo MINHAP, os dereitos de explotaci?n do seu Contribuci?n para todo o mundo e por todo o per?odo de duraci?n dos dereitos, sen cargo e libre de regal?as. Esta cesi?n implica todos os dereitos de uso, reproducci?n, distribuci?n, comunicaci?n p?blica e transformaci?n da Contribuci?n; co fin de que o MINHAP e os usuarios do software distribu?do polo MINHAP, poidan realizar copias das mesmas, instalalas en cuantos ordenadores estime oportuno, utilizalas na s?a actividade empresarial, modificar ou publicar o c?digo fonte dos programas desenvolvidos coa finalidade de polos a disposici?n ou adaptalos a calquera caracter?sticas ou necesidades espec?ficas propias ou de terceiros e, en xeral, cedelas a terceiros baixo unha licenza que garanta o cumprimento do disposto no art. 16.2 do Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, polo que se regula o Esquema Nacional de Interoperabilidade no ?mbito da Administraci?n Electr?nica.

  Vostede concede ao MINHAP e aos usuarios do software distribu?do polo MINHAP unha licenza non-exclusiva, irrevogable, sublicenciable, para toda a duraci?n dos dereitos e para todos os pa?ses do mundo, e sen sujeci?n ao pago de dereitos de licenza, os dereitos de explotaci?n (inclu?dos os dereitos de fabricaci?n, uso, venda, comercializaci?n e importaci?n) de calquera patente que Vostede puidese solicitar e obter sobre as Contribuci?ns en s? ou en combinaci?n co Proxecto ou outros produtos relacionados do MINHAP, exclusivamente para o seu explotaci?n nos devanditos produtos.

  Vostede manifesta e garante que ten os dereitos suficientes e necesarios para poder realizar estas cesi?ns baixo estas condici?ns, sen violar dereitos de autor, patentes, dereitos de marca, obrigaci?ns contractuais ou regulaci?ns de control de exportaci?n.

  A contribuci?n real?zase libre de calquera garant?a expl?cita ou impl?cita, inclu?da calquera garant?a de comerciabilidad e de idoneidade para un fin determinado, salvo naqueles casos nos que estas exclusi?ns carezan de validez jur?dica.

  Na medida en que o permita a legislaci?n aplicable, en ning?n caso as partes asumir?n responsabilidade algunha por d??vos ou prexu?zos directos, indirectos, especiais, incidentales, ou consecuentes (mesmo lucro cesante, a perdida de beneficios ou de informaci?n) independentemente do motivo que os orixine e do contido da s?a responsabilidade, ou que se deriven ou est?n relacionados co uso do seu contribuci?n ou coa imposibilidade de utilizala, tanto se ? o resultado da infracci?n do acordo, unha garant?a, a neglixencia ou calquera outro.

  COMIT? DE DIRECCI?N

  • Mar?a Jos? Lagoa
  • Laura Cabezas
  • Alfonso Castro
  • Miguel ?ngel Garc?a (CENATIC).
  • Jorge Mart?n (CENATIC)

  ?

  COMIT? T?CNICO

  • Laura Cabezas Manso
  • Carlos Aguayo
  • Ricardo Borillo Domenech (Universitat Jaume I de Castell?n)
  • Tom?s Garc?a-Mer?s Capote
  • Jos? Ignacio Cort?s Santos
  • Manuel Reyes Cayetano
  • Francisco Jos? Canteiro Villar
  • Andoni P?rez de Lema Saenz de Viguera
  • Gustavo Fern?ndez G?mez (Zylk.net)
  • Agust?n Jim?nez Moreno (Diputaci?n de Cidade Real)

  ?

  L?DERES TECNOL?GICOS

  • Carlos Gamuci

  ?

  COMMITTERS

  • Tom?s Garc?a-Mer?s
  • Ricardo Borillo?(Universitat Jaume I de Castell?n)

  ?

  CONTRIBUIDORES

  • Antonio Bastante (Diputaci?n de Cidade Real)
  • Ernesto Revilla
  • Borja Gonz?lez
  • Javier Morais (INTECO)

  ?

  Podr? consultar a documentaci?n relativa ao apartado Comit?s da Comunidade na zona do ?rea de Descargas

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable