Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Client de signatura electrònica d'@signatura

 • La Comunitat de Programari de Fonts Obertes del Client @Signa és un grup de desenvolupadors, entitats, usuaris i interessats que comparteixen un objectiu, missió i visió comuna entorn de/entorn del projecto Client @Signa o a parts específiques del mateix, realitzant el treball de manera distribuïda i col·laborativa i fomentant la reutilització del programari.

  Està obert a la participació i col·laboració de qualsevol ens (Administracions Públiques, empreses, particulars, associacions, moviments, etc), interessats en la integració del Client de Signatura en els seus serveis o productes i també en la futura evolució del mateix.

  La comunitat es troba fora del suport oficial del MINHAP. Els usuaris poden consultar la informació general del projecte des de l'àrea de descàrregues (binaris de prova, codi fort i documentació), subscriure's a les llistes de distribució públiques. És possible col·laborar resolent dubtes, proposant suggeriments de millores, realitzant proves de versions beta, elaborant documentació i desenvolupant codi, per a més informació consultar Acord de cessió de drets de les contribucions al Client @signa.

  A través de les llistes de correu disponibles podràs unir-te d'una forma ràpida i senzilla als debats sobre els aspectes més actuals relacionats amb el client @signa. Així, tindràs a la teva disposició les llistes de desenvolupament, integradors i novetats.

  La forma de participar és molt senzilla, solament has de sol·licitar l'admissió a través de l'enllaç disponible per a cadascuna de les llistes i en un breu termini seràs donat de alta. T'animem al fet que participis i consultis els teus dubtes, aportacions les teves idees i suggereixis recomanacions:

  Llista de correu

  Descripció

  Subscripció

  clienteafirma-novetats Arxius(Obre en nova finestra)

  Llista per a la publicació de novetats sobre el client @signa

  Subscriure/Desubscribirse/Preferències(Obre en nova finestra)

  clienteafirma-desenvolupo Arxius(Obre en nova finestra)

  Llista per a desenvolupadors amb coneixements en signatura electrònica.

  Subscriure/Desubscribirse/Preferències(Obre en nova finestra)

  clienteafirma-integradors Arxius(Obre en nova finestra)

  Llista per a integradors del client @signa

  Subscriure/Desubscribirse/Preferències(Obre en nova finestra)

  clienteafirma-comite_tec Arxius(Obre en nova finestra)

  Llista dels membres del Comitè Tècnic de la Comunitat de programari lliure del cliente@firma

  Subscriure/Desubscribirse/Preferències(Obre en nova finestra)

  L'Applet Client @signa, miniaplicació, Standalone i Autofirma, d'ara endavant tots ells referits com a "Client @signa", són productes de signatura electrònica i criptografia de lliure distribució, el codi de la qual font pot ser consultat i descarregat des de l'Àrea Àrea de Descàrregues/Codi Font o des del Repositori del Projecte . Les presents condicions d'ús estableixen les clàusules i condicions d'ús del Client @signa:

  1. Llicència

  El Client @signa es troba sota les llicències GNU GPL versió 2.0 i EUPL versió 1.1.

  La documentació, per la seva banda, ha estat alliberada sota una llicència  Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 3.0 (CC BY-NC-SA 3.0) .

  2. Vostè declara i garanteix que està autoritzat a acceptar i complir les clásulas i condicions del Client @signa.

  3. Vostè reconeix i accepta que correrà amb tots els riscos que sorgeixin de l'ús que vostè faci del Client @signa.

  4. Drets de Propietat Intel·lectual

  El Govern d'Espanya reté els Drets de Propietat Intel·lectual sobre el Client @signa.

  5. Renúncia a garanties i descàrrec de responsabilitat

  5.1 Absència de garanties. EL CLIENT @SIGNA ES PROVEEIX EN EL SEU ESTAT ACTUAL I SENSE GARANTIES DE CAP TIPUS.  NO S'OFEREIX DE MANERA EXPLÍCITA, IMPLÍCITA, NI JURADA GARANTIES, AFIRMACIONS NI DECLARACIONS DE CAP TIPUS PEL QUE FA Al CLIENT @SIGNA.

  5.2 Descàrrec de responsabilitat. Vostè rep el Client @signa de forma gratuïta. PER TANT, VOSTÈ RECONEIX I ACCEPTA QUE EL GOVERN D'ESPANYA I EL SEU PERSONAL NO TINDRÀ RESPONSABILITAT ALGUNA QUE SORGEIXI DE L'ÚS DEL CLIENT @SIGNA O ES RELACIONI AMB AQUEST ÚS. EL SEU ÚNIC DRET O RECURS LEGAL DAVANT QUALSEVOL PROBLEMA O DISCONFORMITAT AMB EL CLIENT @SIGNA ÉS DEIXAR D'USAR-HO IMMEDIATAMENT.

  6. El Client @signa inclou o pot incloure porcions o components de programari dels següents productes, coberts per les següents llicències: 

  En tot cas, les biblioteques esmentades, hagin estat modificades o no com a part d'aquest projecte, es proporcionen sense cap garantia explícita o implícita fins a l'extrem permès per la Llei.

  Es declina tota responsabilitat per qualsevol dany pèrdua provocada per aquest codi, encara que hagués estat prèviament advertit de la possibilitat que ocorregués el mateix.

  VOSTÈ RECONEIX EXPRESSAMENT QUE HA LLEGIT AQUESTES CONDICIONS DEL CLIENT @SIGNA I QUE COMPRÈN I ACCEPTA ELS DRETS, LES OBLIGACIONS, LAS CLÁUSULAS Y LAS CONDICIONES AQUÍ ESTIPULADAS.

  Acord de cessió de drets de les contribucions al Client @signa Desplegar acordeon

  El contribuidor que desitgi unir-se al projecte ha d'acceptar aquestes condicions al moment d'ingressar en la comunitat. Per a això ha de sol·licitar a través del correu afirma.cliente@correo.gob.es  l'enviament del formulari de cessió de drets, completar-ho i retornar-ho signat:

  Vostè atorga, de manera no exclusiva, al MINHAP i als usuaris del programari distribuït pel MINHAP, els drets d'explotació de la seva Contribució per a tothom i per tot el període de durada dels drets, sense càrrec i lliure de regalies. Aquesta cessió implica tots els drets d'ús, reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de la Contribució; amb la finalitat de que el MINHAP i els usuaris del programari distribuït pel MINHAP, puguin realitzar còpies de les mateixes, instal·lar-les en quants ordinadors estimi oportú, utilitzar-les en la seva activitat empresarial, modificar o publicar el codi font dels programes desenvolupats amb la finalitat de posar-los a disposició o adaptar-los a qualssevol característiques o necessitats específiques pròpies o de tercers i, en general, cedir-les a tercers sota una llicència que garanteixi el compliment del que es disposa en l'art. 16.2 del Reial decret 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració Electrònica.

  Vostè concedeix al MINHAP i als usuaris del programari distribuït pel MINHAP una llicència no-exclusiva, irrevocable, sublicenciable, per a tota la durada dels drets i per a tots els països del món, i sense subjecció al pagament de drets de llicència, els drets d'explotació (inclosos els drets de fabricació, ús, venda, comercialització i importació) de qualsevol patent que Vostè pogués sol·licitar i obtenir sobre les Contribucions en si o en combinació amb el Projecte o altres productes relacionats del MINHAP, exclusivament per a la seva explotació en aquests productes.

  Vostè manifesta i garanteix que té els drets suficients i necessaris per poder realitzar aquestes cessions sota aquestes condicions, sense violar drets d'autor, patents, drets de marca, obligacions contractuals o regulacions de control d'exportació.

  La contribució es realitza lliure de qualsevol garantia explícita o implícita, inclosa qualsevol garantia de comerciabilidad i d'idoneïtat per a una fi determinada, excepte en aquells casos en els quals aquestes exclusions manquin de validesa jurídica.

  En la mesura en què ho permeti la legislació aplicable, en cap cas les parts assumiran responsabilitat alguna per danys o perjudicis directes, indirectes, especials, incidentals, o conseqüents (fins i tot lucre cessant, la perduda de beneficis o d'informació) independentment del motiu que els origini i del contingut de la seva responsabilitat, o que es derivin o estiguin relacionats amb l'ús de la seva contribució o amb la impossibilitat d'utilitzar-la, tant si és el resultat de la infracció de l'acord, una garantia, la negligència o qualsevol un altre.

  COMITÈ DE DIRECCIÓ

  • María José Laguna
  • Laura Cabezas
  • Alfonso Castro
  • Miguel Ángel García (CENATIC)
  • Jorge Martín (CENATIC)

   

  COMITÈ TÈCNIC

  • Laura Cabezas Manso
  • Carlos Aguayo
  • Ricardo Borillo Domenech (Universitat Jaume I de Castelló)
  • Tomás García-Merás Capot
  • José Ignacio Cortés Santos
  • Manuel Reyes Cayetano
  • Francisco José Cantero Villar
  • Andoni Pérez de Lema Saenz de Viguera
  • Gustavo Fernández Gómez (Zylk.net)
  • Agustín Jiménez Moreno (Diputació de Ciudad Real)

   

  LÍDERS TECNOLÒGICS

  • Carlos Gamuci

   

  COMMITTERS

  • Tomás García-Merás
  • Ricardo Borillo (Universitat Jaume I de Castelló)

   

  CONTRIBUIDORES

  • Antonio Bastante (Diputació de Ciudad Real)
  • Ernesto Revilla
  • Borja González
  • Javier Morais (INTECO)

   

  Podrà consultar la documentació relativa a l'apartat Comitès de la Comunitat a la zona de l'Àrea de Descàrregues

Responsable