Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Aplicació Bústia del Ciutadà del PAG

 • Data Posada en Producció:

  01/07/2011

  Descripció Funcional

  La bústia posseeix les següents funcionalitats:

  • Sistema de generació d'informes sobre la base d'un conjunt de filtres configurables per l'usuari com a matèries, agents i rangs de dates.
  • Llistat de missatges per matèria, agents i estat dels seus missatges.
  • Cerca i llistat detallat de missatges (filtrats per matèries, tipus, dates, etc..)
  • Safata d'entrada de missatges dels agents
  • Sistema d'alertes i prioritats de missatges
  • Resposta, devolució i redirecció de missatges
  • Esborrat i Arxiu de missatges
  • Alta, Baixa i Modificació de les Organitzacions Externes a les quals es poden redirigir els missatges.
  • Gestió des de la pròpia aplicació de textos de la Bústia (personalitzables)
  • Gestió de Matèries i tipus de correu
  • Gestió d'Usuaris i Perfils
  • Gestió de programació de tasques
  • Gestió calendari dels agents i gestors.

  Per usar-ho tan sol és necessari disposar d'un navegador web (Internet Explorer v6 o superior, Firefox, Opera, Safari i Chrome. Resolució mínima de 1024*768 píxels).

  Requisits d'ús de Bústia del Ciutadà:

  A més d'això, si es configuren organismes externs o col·laboradors, llavors és necessari disposar d'un compte de correu electrònic on es rebran els missatges retornats per part d'aquests organismes (exemple: devoluciones@organismo.es )

  Descripció Tècnica

  Es tracta d'una aplicació web programada en java, que segueix l'estàndard J2EE. A més, es recolza en frameworks coneguts de desenvolupament web com són: Struts, Spring…
  La part de capa de dades està programada en SQL (Oracle). L'aplicació és servida per un servidor JBoss.
  El sistema de generació d'informes està realitzat amb Jasper Reports.

  El sistema operatiu sobre el qual s'ha d'instal·lar el producte ha de ser un sistema Linux, ja que la programació de tasques està basada en tasques “cron” d'aquest sistema operatiu.

  El projecte es compon de 3 parts principals:

  • El front-end de la bústia. És un formulari web que se li mostra a l'usuari, on aquest dona de alta/dóna de alta els missatges.
  • El back-end de la bústia. És una aplicació web que serveix per gestionar tota la bústia
  • El back-end d'arxivat. És una aplicació web, similar al back-end de bústia, on es poden veure tots els missatges arxivats.

  Per tant, per a la instal·lació del projecte és necessari disposar dels següents requisits:

  • Servidor d'aplicacions (JBoss).
  • Servidor de base de dades Oracle.
  • Servidor de correu en el qual configurar el compte de devolucions.
Responsable