Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

Bandexa de Entrada - Goberno de Aragón

 • Descrición Funcional

  O sistema BENT permite a recepción por parte do Goberno de Aragón de documentos rexistrados que cheguen a través outras aplicacións. Ademais, permite o reenvío entre os distintos organismos da organización ata chegar ao seu destinatario final, que poderá aceptar o envío para comezar coa súa xestión se vén do cidadán.

  As principais funcións que desempeña son as seguintes:

  • Preparación de envíos.
  • Remisión, recuperación, cesión, reenvío e aceptación de envíos.
  • Creación de expediente electrónico ao aceptar envíos.
  • Rexistro dos envíos nos organismos correspondentes.
  • Verificación de firmas dos documentos dun envío.
  • Consulta de rexistros realizados en cada envío.
  • Consulta das bandexas de entrada dos organismos que xestiona un empregado público.
  • Consulta da bandexa de entrada persoal do usuario.

  Compoñentes:

  • Core: posúe a lóxica de negocio da aplicación e expón en forma de servizos web as funcionalidades para que sexan utilizadas por compoñentes externos se fose necesario.
  • Priv: aplicación web de acceso restrinxido aos usuarios autorizados. Este compoñente é o que posúe toda a funcionalidade da aplicación.
  • Admin: aplicación web de configuración e administración do sistema.

  Para poder utilizar a aplicación, o único requisito é estar dado de alta en SIU e PAU.

  Descrición Técnica

  Para o deseño da arquitectura do sistema BENT seguíronse os patróns de deseño máis estendidos como son as arquitecturas J2EE en diferentes capas. As capas da aplicación son as seguintes:

  • Capa de Presentación: encargada de interaccionar co usuario e presentar a información. Para esta capa elixiuse o framework Struts2 que implementa o estendido patrón de deseño MVC ou Modelo-Vista-Controlador. Sendo:
  • Vista: JSP's coa utilización de tags (JSTL ou Struts2 tags) e tiles para definir persoais
  • Modelo: diferentes Actions definidos
  • Controlador: Dispatcher proporcionado polo framework Struts2
  • Capa de Negocio-Servizos: para a capa de negocio utilízase o framework de Spring para inxectar as dependencias. Para a xeración dos servizos web que exporán as funcionalidades de BENT ao exterior utilízase CXF.
  • Capa de Acceso a Datos: para a xestión da capa de datos utilízase o framework Hibernate coa utilización do patrón de deseño DAO.

  Os compoñentes externos cos que interactúa son os seguintes:

  • Plataforma de Firma Electrónica (ASF)
  • Sistema de Identificación de Usuarios (SIU)
  • Plataforma de Autorización de Usuarios (PAU)
  • Sistema de Comprobación e Verificación de Documentos por CSV (CCSV)
  • Sistema de Xestión de Alertas (SGA)
  • Sistema de Rexistro Telemático (SRT)

  A aplicación desenvolveuse conforme ás características técnicas das contornas onde reside que son as seguintes:

  • Sistemas Sun Solaris
  • Servidor de aplicacións Oracle Application Server 10g Release 3
  • Servidor de base de datos Oracle Database 10g Release 2 RAC
  • Driver thin JDBC de conexión a base de datos: Oracle JDBC Driver 10.1.0

  BENT require que a máquina virtual de java sobre a que se executa o servidor de aplicacións sexa jdk1.5.0_22, con J2EE v1.4, JSP 2.0 e Servlet 2.4. En concreto BENT despregouse e probado con jdk1.5.0_22 sobre Oracle Application Server e a base de datos Oracle.

  Para máis información débese consultar:

  • Manual de explotación
  • Manual de instalación
  • Manual de Usuario
Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral
Responsable