Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

Gestor d'Expedients Electrònic de la Comunitat de Madrid

 • Indicadors:
  • Actualment encara no existix cap sistema en ús en producció.
  • Previst començament d'ús del sistema al desembre de 2010. Pendent de disposar de dades d'ús del sistema.

  Descripció Funcional

  Gest@ s'integra tant amb servicis electrònics desenvolupats en paral·lel, i a la disposició del ciutadà (ferramentes d'aportació de documentació electrònica, Registre electrònic, Notificacions electròniques, etc.), així com amb les diferents ferramentes amb les quals explica la Comunitat de Madrid per a realitzar la seua gestió interna (ICDA – Interoperabilitat amb altres AAPP, Registre, Arxiu documental, Notificacions electròniques, Portasignatures electrònic, etc.).
  Des del punt de vista funcional, la ferramenta presenta diverses funcionalitats que permeten sustentar el cicle de vida de procediments, des de la fase inicial, amb definició i diagramació del procés, fase de proves i validació, fins a tramitació i supervisió per l'usuari final. A continuació s'analitzen amb més detall els mòduls que componen Gest@:

  • Modelador: entorn de diagramació de procediments que seran tramitats electrònicament.
  • Tramitador: entorn d'execució, integració amb SCTEs i gestió d'expedients electrònics.
  • Supervisió: gestión de usuarios, plantillas, informes, auditoría, trazabilidad y control de accesos.
  • Administració i Seguretat: perfils, permisos i accessos per a diferents grups d'usuaris.

  Des del punt de vista organitzatiu, s'han organitzat diferents grups de treball amb funcions acotades i específiques al alcance de las áreas previamente asignadas: Comité Dirección, Comités de Seguimiento de Comunidad de Madrid e ICM, Dirección y Coordinación del proyecto, Grupo de definición funcional y Grupo de definición tecnológica.

  Des del plànol operatiu, s'han constituït diferents òrgans de control i supervisióndel projecte, responsables de gestionar los diferentes planes que se han implantado: Plan de proyecto, Control y seguimiento, Plan de comunicación, Gestión de cambio y Plan de despliegue.

  Descripció Tècnica

  En relació a la solució tecnològica, s'ha utilitzat fonamentalment la plataforma Oracle BPM i arquitectura de desenvolupament sobre JSF, Hibernate i Spring, seguint-se les següents etapes:

  • Anàlisi de situació inicial: legislativa, funcional i tecnològica, requisits de seguretat i autenticació, impacte nova arquitectura, integracions i configuració i pilot.
  • Definició Funcional, Tecnològica, Processos: requisits del sistema i principis d'arquitectura.
  • Disseny tècnic: procediments i normatives d'ús d'ALBPM, arquitectura i pla de proves.
  • Construcció: construcció pròpiament dita del sistema, desenvolupament i proves, instal·lació en ICM, proves d'integració i rendiment, validació funcional i certificació.
  • Pla de comunicació, formació i implantació: Canvis d'entorn (pre i pro), formació i difusió, en paral·lel amb la resta d'etapes.
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Subscriu-te al canal de youtube de l'OBSAE
Responsable