Aquest lloc web ha estat traduït per un programari de traducció automàtica sense revisió posterior per traductors. Més informació en: enllaç ocultar
accesskey_mod_content
-

ARXIVE

 • Nomene Abreujat:
  arxive
  Accesos Directos:
  Acceso Archive (Obri en nova finestra)
  Resum:
  Archive és una aplicació web d'arxiu definitiu d'expedients i documents electrònics, que complix amb el que es disposa sobre este tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
  Archive proporciona les ferramentes necessàries per a la creació per part d'un super-administrador d'un sistema d'administració i gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Archive de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes.
  Destinataris:
  Qualsevol Administració Pública
  Organismos Responsables:
  Ministeri d'Assumptes Econòmics i Transformació Digital
  Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial
  Secretaria General d'Administració Digital
  Modo de Uso:
  Producte instalable
  Servici en xarxa d'infraestructures
  Servici en xarxa per a usuari final
  Contacte:

  Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID)

  Per a comunicar un alta, incidència o sol·licitud de suport al Centre d'Atenció a Integradors i Desarrolladores (CAID) òmpliga el següent formulari:

  Llista de notificacions d'Archive

  Existix una llista de distribució per a usuaris d'Archive a través de la qual  s'emeten notificacions sobre:

  • Noves versions.
  • Cambios en la plataforma.
  • Pegats.
  • Problemas/bugs rellevants.
  • Novedades

  A esta llista arxive-avisos@listas-ctt.administracionelectronica.gob.es, es poden subscriure usuaris, tant gestors com a personal tècnic de les Administracions Públiques que estiguen utilitzant Arxive. Per a donar-se de alta pot utilitzar el següent  enllaç(Obri en nova finestra) .

  Tipus de Solució:
  Aplicació de Fonts Obertes
  Estat de la Solució:
  Implantació , Producció
  Àrea orgànica:
  Estatal
  Àrea tècnica:
  Actius semàntics , Servicios horitzontals per a les AA.PP , Suport a la tramitació electrònica , Tramitació electrònica
  Àrea funcional:
  Govern i Sector Público
  Llicència:
  EUPL (European Public License)
  Nivell Interoperabilitat:
  Semántico , Técnico
  Llenguatge de Programació:
  J2EE , Servicios Web
  Sistema Operatiu:
  Linux

  Descripció

  Arxive és una aplicació web d'arxiu definitiu, que disposa d'operacions per a treballar amb expedients i documents electrònics.  Les operacions disponibles les podem dividir a groso manera en: 

  • Administració d'un Arxiu.
  • Gestión de Centros de Archivo.
  • Gestión de les Metadades de les Normes Tècniques
  • Gestión de Expedientes.
  • Transferència d'expedients entre Archivos.
  • Generació d'actes de canvi de custòdia

  Els expedients i documents seran importats i classificats dins d'Arxius i sèries documentals,  i passaran per diversos estats (tant de forma automàtica, com a manual), en funció de la política de conservació assignada.

   Arxive proporciona també, mecanismes de notificació dels canvis d'estats esdevinguts en els expedients, així com diferents mòduls de gestió (usuaris i rols, arxius documentals, classificació SIA i/o funcional).

  D'altra banda, disposa d'una sèrie d'operacions accessibles a través de servicis web, tals com enviar SIP, buscar expedients o obtindre actes d'ingrés.

  Seguint el model OAIS de gestió d'arxius, Arxive cobreix tot el cicle de vida dels documents i les seues successives fases d'arxiu a llarg termini.

   

  Permet generar, per a cada Arxiu i Serie Documental, les metadades de l'Esquema de Metadades de la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Política de Gestió de Documents Electrònics, necessaris per a la gestió d'Expedientes (com a unitat atòmica).Estes seleccions automàticament es traduïxen en regles de validació dels SIP (Submission Information Package) perquè puguen, així, ser implementats per cada centre d'Arxiu.

  Inclou ferramentes per a la generació d'estos SIPs, així com una visualització dels AIP (Archival Information Package) que es generen internament en el programari d'Arxiu.

  Anàlogament, en el procés d'intercanvi entre Arxius, permet la generació de DIPs (Dissemination Information Package) de manera semiautomàtica, per al traspàs entre centres d'arxiu compatibles amb estos protocols.

  En relació amb les Polítiques de Conservació, permet l'Eliminació Permanent, Parcial, Conservació Permanent i Pendiente de Dictamen.

  Entre les funcionalitats que s'estan desenvolupant ara es contemplen, entre unes altres:

  • Resagellat de documentació
  • Conversions massives de format

  Gestió avançada de metadades per a la definició dels SIPs i AIPs.

  L'aplicació es troba ja alliberada amb llicència EUPL i disponible per a la seua reutilització.

  Notícies

  26 May 2021

  Publicada nova versió del distribuible v.1.5 Desplegar acordeon

  Alliberada una nova versió del distribuible d'Arxive (v.1.5). 

  Per a descarregar el codi font de l'aplicació i el distribuible, s'ha d'accedir a l'àrea de descàrregues de la solució d'Arxive.

  Esta versió inclou nombroses millores en la gestió interna dels expedients i en el rendiment de l'aplicació:

  • Millores en la gestió d'arxius: s'afig buscador i ordenació per columnes.
  • Es permet l'accés al visor de DIPs als usuaris donats de alta en l'aplicació.
  • S'afig possibilitat d'exportar els resultats de cerca a Excel i PDF.
  • S'informar al responsable de l'arxiu, quan es produïsca un error en transferir expedients.
  • A la metadada TipoAcceso de la versió 1 d'eEMGDE se li afig com a valor possible: Parcialment limitat.
  • El rol Administrador pot administrar i editar usuaris dels seus Centres d'Arxiu assignats.
  • En el buscador, es permet filtrar per Codi de classificació funcional.
  • Adaptació a Cl@ve 2.
  • Es permet la inclusió d'Expedients ENI amb expedients vinculats.
  • Les aplicacions poden assignar-se a diversos Centres d'Arxiu.
  • Integració amb nou Servici Web SIA per a la recollida i ús de metadades d'Arxiu.
  • Definició de metadades eEMGDE en fitxer de configuració i desenvolupament de l'ús de la versió 2 de l'eEMGDE.
  • Els Centres d'Arxiu i els seus Series Documentales suporten diverses versions de metadades eEMGDE alhora.
  • Altres millores i correccions.

  Per a obtindre informació més detallada sobre les novetats que es proporcionen, s'ha de consultar el fitxer WhatsNew-1-5-1.txt(Obri en nova finestra) , que s'inclou en la secció de Descàrregues.

  Així mateix, podran trobar informació detallada per a poder realitzar l'actualització d'Arxive 1.4 a Arxive 1.5 ( Upgrade versió 1.4 a 1.5(Obri en nova finestra) ).

  03 February 2020

  Publicada la nova versió del distribuible v.1.4 Desplegar acordeon

  Alliberada una nova versió del distribuible d'Arxive (v.1.4).

  Per a descarregar el codi font de l'aplicació, s'ha d'accedir a l'àrea de descàrregues de la solució Arxive.

  Esta versió inclou nombroses millores en la gestió interna dels expedients i en el rendiment de l'aplicació.

  Per a obtindre informació més detallada sobre les novetats que es proporcionen, s'ha de consultar el fitxer whatsNew_1.4.0.txt, que s'inclou en la secció de descàrregues.

  02 March 2018

  Possibilitat de donar resposta a sol·licituds d'accés a l'arxiu electrònic mitjançant paquets de difusió Desplegar acordeon

  S'ha desplegat la nova versió d'Arxive (versió 1.2.5.5) que inclou una sèrie de noves funcionalitats i millores. En concret, cal destacar les següents novetats:

  • Redissenye de la interfície d'usuari. S'ha canviat per complet el disseny de la interfície, de manera que l'aplicació posseïx ara un disseny més atractiu i usable.
  • Gestió de paquets DIP (Dissemination Information Package). S'ha implementat una nova funcionalitat per a poder generar paquets de difusió. Amb esta nova funcionalitat es pretén donar resposta a les peticions d'accés a l'arxiu que reben els arxivers. Cuando un arxiver reba una petició d'accés a certs expedients del seu arxiu electrònic, haurà de generar un nou paquet de difusió. Este paquet incorporarà els expedients que han de ser aportats al sol·licitant. Una vegada que l'arxiver ha inclòs tots els expedients en el paquet de difusió, haurà de tancar el paquet i generar unes credencials d'accés. Les credencials d'accés es generaran indicant el NIF de l'interessat i se li faran arribar per correu electrònic juntament amb la URL des de la qual podrà consultar el paquet de difusió. Una vegada el sol·licitant reba estes credencials, podria accedir a aquesta URL per a consultar o descarregar els expedients.
  • Altres correccions i millores.
  05 October 2016

  Nova versió 1.2.2.6 d'ARXIVE en producció Desplegar acordeon

  El dia 5 d'octubre s'ha pujat a producció l'última versió de l'aplicació ARXIVE. Esta versió inclou diverses correccions i millores i noves funcionalitats rellevants com:

  • Buscador elastic amb:
   • Nombrosos filtres
   • Informació sobre el nombre de resultats
   • Veure detall de l'expedient i del document des dels resultats del buscador
   • S'afig funcionalitat d'indexar massivament expedients i documents a través de la seua sèrie documental
  • Incorporación en el detall dels Expedients i Documents de la informació de les metadades addicionals no eEMGDE
  • Inclusió de l'opció d'indexar Expedient i Documents de forma manual
  • S'afig configuració per a usar Redis com a caixet en Arxive
  • S'afig secció per a administradors per a consultar l'estat de les accions internes d'Arxive:
   • Estat d'indexació d'expedients i documents.
   • Resultat de les notificacions de canvis d'estat a tercers
  • Modificació de servici GenerarSIP, es permet generar SIP de fitxers grans
  • Nova metadada addicional d'ubicació en NAS
  • Millora de la informació a l'usuari quan se sol·licita una transferència manualment
  23 September 2016

  Nova guia ràpida per a les administracions públiques usuàries del Sistema de gestió d'arxiu definitiu d'expedients electrònics ENI - ARXIVE Desplegar acordeon

  S'ha publicat una guia ràpida per a les administracions sobre Arxive cridada "Arxive en 3 passos", en el qual s'indiquen les característiques principals, actuals i futures, de l'aplicatiu de preservació digital.

  A més, s'indiquen els passos per a sol·licitar accessos per a provar l'aplicació i altres qüestions que poden ser d'interés.

  http://run.gob.es/archiveguia(Obri en nova finestra)

  Més informació sobre la solució  ARXIVE   en el CTT

  06 July 2016

  Publicació de la nova versió v.1.2.1 distribuible d'ARXIVE Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versió del paquet distribuible de l'aplicació ARXIVE. Igual que l'anterior versió, esta inclou el codi font amb llicència EUPL així com els binaris, llibreries i la documentació necessària per a la seua instal·lació.

  Les noves funcionalitats i correccions inclouen la solució de diversos bugs, millora i redissenye de les pantalles de gestió d'usuaris i aplicacions remisoras de SIPs, millora dels processos de preingreso d'expedients, funcionalitat per a comprovar la correcció dels servicis de notificació de les aplicacions, millora de la traçabilitat de les accions sobre els expedients, assignació d'identificador únic a cada SIP, etc.

  Per a més informació anar a   http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive/descargas

  19 May 2016

  Disponible la nova versió distribuible d'ARXIVE v1.2.0 amb llicència EUPL Desplegar acordeon

  S'ha publicat una nova versió del paquet distribuible de l'aplicació ARXIVE. Igual que l'anterior versió, esta inclou el codi font amb llicència EUPL així com els binaris, llibreries i la documentació necessària per a la seua instal·lació.

  Les noves funcionalitats i correccions inclouen la millora en la traçabilitat dels expedients, millores en el procés de transferència, gestió d'un major nombre de tipus de firma, millores en el rendiment de generació de SIPs, a més d'incloure la primera versió de l'API de cerca mitjançant elastic search.

  Per a més informació anar a  http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive/descargas

  26 February 2016

  Publicació de la versió distribuible d'ARXIVE v1.0.0 amb llicència EUPL Desplegar acordeon

  S'ha publicat la primera versió distribuible de l'aplicació ARXIVE. Esta versió inclou el codi font amb llicència EUPL així com els binaris, llibreries i la documentació necessària per a la seua instal·lació.

  Esta distribució inclou una versió d'ARXIVE amb les funcionalitats que actualment estan disponibles en el servici en el núvol oferit per la Direcció TIC. Aquest servici anirà evolucionant i de forma periòdica s'aniran publicant noves versions del paquet distribuible.

  Per a més informació anar http://administracionelectronica.gob.es/ctt/archive/descargas

  Subscripcions

  En esta àrea podrà donar-se de alta per a rebre les notificacions de canvis que es realitzen en notícies, documents o fòrums relacionats amb la solució o l'actiu semàntic.

  Els camps amb asterisc * són obligatoris. S'ha de marcar almenys una de les copiones de subscripció (Notícies, Documents o Fòrums) i indicar el correu en el camp de text indicat per a l'alta o la baixa de subscripció.

  Introduïsca l'email amb el qual desitja rebre les notificacions de la solució o de l'actiu semàntic.

  *

  Pot consultar la política de protecció de dades del PAe i CTT en el seu avís legal

  Introduïsca l'email per a donar-se de baixa de la subscripció.
Responsable