Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content
-

ACCEDA - Sede e Xestión-e de Procedementos

 • Data Posta en Produción:

  01/11/2009

  Descrición Funcional

  ACCEDA é unha plataforma modular que integra tres compoñentes principais: unha sede-e; un completo xestor para a tramitación electrónica dos expedientes que se inician na sede; e unha ferramenta para a súa administración e configuración, que inclúe un xestor de contidos da sede e un editor de formularios propio. 

  As funcionalidades específicas de ACCEDA son:

  • Sede electrónica:
   • Iniciación de expedientes electrónicos.
   • Consulta de expedientes (Como vai o meu?)
   • Autenticación electrónica.
   • Firma electrónica e firma electrónica simplificada.
   • Notificacións e comunicacións (comparecencia electrónica).
   • Integración automática e transparente co rexistro electrónico.
   • Xestión da representación
   • Funcionario habilitado
   • Integración de terceiros interesados no expediente.
   • Consulta e resposta a requirimentos emitidos.
   • Consulta de expedientes e comparecencia tamén en Cartafol Cartafol Cidadán .
   • Achega de documentación ao expediente en curso.
   • Envío automático de correos electrónicos para avisos.
   • Pago electrónico de taxas.
  • Creación e xestión de procedementos administrativos:
   • Editor fácil e intuitivo para o deseño dos formularios de solicitude.
   • Deseño e imaxe corporativa personalizada da sede electrónica.
   • Xestión de usuarios.
   • Configuración dos estados de tramitación, con asignación a unidades de tramitación para repartir o fluxo de tramitación.
   • Xestión de ámbitos de tramitación (un mesmo procedemento, pode ter diferentes unidades tramitadoras).
   • Histórico de tramitación.
   • Posibilidade de restrinxir o acceso a certos procedementos.
   • Xeración de informes estatísticos
   • Integración con outras aplicacións externas.
   • Xestión automatizada e masiva de expedientes.
  • Tramitación de expedientes electrónicos.
   • Xestión de resolucións administrativas con firma, visto e prace e CSV.
   • Persoais de requirimentos e resolucións por ámbito e procedemento.
   • Xestión documental acorde ao Esquema Nacional de Interoperabilidade (Real Decreto 4/2010)
   • Actuacións administrativas automatizadas.
   • Silencio administrativo.
   • Arquivo electrónico.
   • Achega e clasificación documental.
   • Vinculación de expedientes electrónicos.
   • Remisión de expedientes e documentos a outras unidades administrativas e órganos xudiciais.

  Descrición Técnica

  A aplicación está composta basicamente por dous módulos claramente diferenciados:

  • O módulo do cidadán, que está accesible desde Internet para que o cidadán/solicitante poida realizar os trámites oportunos para iniciar os procedementos administrativos dispoñibles no sistema e xestionalos posteriormente.
  • O módulo de administración, que é a parte interna da aplicación, dispoñible só para aqueles usuarios (tramitadores, xestores, donos dos procedementos administrativos, etc.) que son os encargados de definir, controlar e supervisar o deseño e evolución dos distintos expedientes asociados aos seus procedementos. En caso de utilizar ACCEDA na nube, este módulo é accesible só desde RedSARA.

   

  Requisitos técnicos

  Os requisitos técnicos son:

  • Apache + MySQL
  • Servizo de ficheiros / Servizo INSIDE-compatible.
  • Interconexión con: Rexistro Telemático, @firma
  • PHP 5.6

   

  Integración con outros servizos ou plataformas:

  • Cl@ve
  • Autofirma
  • Cl@ve firma
  • Rexistro electrónico: REC e GEISER
  • Cartafol cidadán.
  • Pasarela de Pago.
  • Portafirmas
  • Notific@
  • Inside
  • Arquive
  • SIR
  • Representa (@podera, habilit@ e outros colectivos profesionais)
  • DIR3
  • Servizos EUTILS (utilidades de CSV, firma non criptográfica e operacións de firma)
  • Directorio LDAP
  • Servidor de Correo
  • Servidor NAS

   

  Estándares

  O sistema utiliza os seguintes estándares na súa versión estable máis recente:

  • Extensible Markup Language (XML)
  • Simple Object Access Protocol (SOAP) 1.1 e 1.2
  • XML Schema Part 1: Structures & Part 2: Datatypes
  • Seguridade
  • Protocolo HTTPS- TLS

   

  Accesibilidade

  • Cumpre cos criterios de accesibilidade de nivel A e AA de ÚNEA 139803:2012 e cos requisitos de conformidade do W3C (A e AA da norma WCAG 2.0).
  • Deseño responsive.

   

  Firma electrónica

  • Firma electrónica, con certificado electrónico emitido a nome do participante que cumpra as especificacións UIT X.509 v3, ou versións posteriores.
  • XML-Signature Syntax and Processing (W3C Recommendation 12 February 2002)
  • RFC 2459: Internet X.509 Public Key Infrastructure Certificate and CRL Profile.
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Subscríbeche á canle de youtube do OBSAE
Responsable

Ligazóns de intereseSoluciones Relacionadas