Esta páxina web foi traducida por un software de tradución automática sen revisión posterior por tradutores. Máis información en: enlace ocultar
accesskey_mod_content

Foro polo Documento Electrónico

 • Nome Abreviado:
  foroedoc

  Descrición:

  Introdución

  Esta comunidade xorde co propósito de dar a coñecer os avances das administracións públicas españolas no ámbito da xestión documental, co ánimo de fomentar a colaboración entre as mesmas, así como co sector privado

   

  Obxectivos


  Os principais obxectivos deste foro son:

   1. Dar a coñecer as estratexias de xestión documental das administracións públicas
   2. Dar a coñecer solucións e servizos para a xestión documental das Administracións Públicas, e os seus avances
   3. Informar os resultados dos grupos de traballo de Xestión Documental, no ámbito do Comité de Dirección TIC do Estado, e do Comité Sectorial de Administración Electrónica
   4. Fomentar a cultura da preservación dos activos dixitais
   5. Ofrecer ao sector privado información sobre os pasos dados e vías de colaboración posibles con estes servizos, así como un escaparate sobre actuacións realizadas en colaboración coas administracións públicas
   6. Establecer pautas ou estándares de facto para a súa reutilización polo sector público ou privado
   7. Recoller as inquietudes, formulacións e experiencias do sector privador en tornos á xestión e preservación documental

  Estrutura e Funcionamento do Foro


  Este foro alimentarase das actuacións realizadas por este tres actores:

  - Grupo de traballo de Xestión Documental do Comité de Dirección TIC, a través dos seus compoñentes nos distintos departamentos ministeriais

  - Grupo de traballo de Xestión Documental do Comité Sectorial de Administración Electrónica a través dos seus compoñentes designados polos membros do Comité Sectorial de Adm. Electrónica

  - Sector Empresarial

  Os Grupos de Traballo reúnense polo menos, cada semestre, para informar dos distintos avances no ámbito da súa administración, así como para pór en común os resultados dos subgrupos de traballo establecidos, que a seguir se enumeran:

     1. O Arquivo Único Electrónico
     2. Esquemas de Metadatos de Ingreso, e de Transferencia
     3. Líneas Estratégicas na Xestión do Documento Electrónico
     4. Manifesto polo Documento Electrónico
     5. Política de Xestión de Documentos Electrónicos da Administración Local
     6. Protocolos de Conservación de la Validez  e a Disponibilidad
     7. Uso do Sistema de Información Administrativa polo Arquivo

  A documentación xerada por todos estes actores publicarase neste Foro, unha vez aprobados os resultados polos compoñentes dos Grupos.

  A colaboración do Sector Empresarial é fundamental neste Foro, e a súa participación no mesmo é aberta, como membros e así poder recibir e achegar ideas e coñecemento neste ámbito.

  Tamén poderá figurar como empresa provisora de servizos neste sector, para iso, deberá estar referendada por algunha administración pública, que avale os traballos realizados.

  Para solicitar a participación de calquera das maneiras descritas lea a información no apartado inferior "PARTICIPACIÓN NO FORO"

   

  Así, poderanse incorporar a este foro iniciativas ou servizos postos en marcha que impulsasen unha xestión documental responsable, acorde á normativa vixente no noso país, e que teña como obxectivo a preservación da información dixital, respectando as dimensións de Autenticidade, Dispoñibilidade, Integridade e Accesibilidade da Información; reutilizando ou implantando servizos, ou achegasen solucións innovadoras a problemas asociados aos procesos de xestión documental asociados ás mesmas

  Documentos dos Grupos de Traballo


  Reunións dos Grupos 

   1. Reunión do 1 de marzo de 2017 GTGDCSAE:
    1.   Presentación dos Coordinadores.

   1. Reunión do 2 de marzo de 2017 GTGDCDTIC

  Presentación dos Coordinadores

  Presentacións dos Grupos de Traballo

    1. O Arquivo Único Electrónico
    2. Esquemas de Metadatos de Ingreso, e de Transferencia
    3. Líneas Estratégicas na Xestión do Documento Electrónico
    4. Manifesto polo Documento Electrónico
    5. Política de Xestión de Documentos Electrónicos da Administración Local
    6. Protocolos de Conservación de la Validez  e a Dispoñibilidade
    7. Uso do Sistema de Información Administrativa polo Arquivo

  Observatorios

    1. Observatorio de seguimento de Arquive

   

  Információn útil

   

  Ligazón á páxina de INSIDE do PAE(Abre en nova xanela)

  Ligazón á páxina de ARQUIVE do PAE(Abre en nova xanela)

  Ligazóns destacadas:

  - Especificacións de WS de InSIde(Abre en nova xanela)
  - Especificacións de WS de ARQUIVE(Abre en nova xanela)
  - Protocolo de Remisión na Nube

   

  PARTICIPACIÓN NO FORO 

  Se desexa ser membro do foro de documento electrónico, pode facelo remitindo un correo á dirección foro.documentoe@correo.gob.es mostrando se interese e figurará nos correspondentes listados de membros do mesmo.

  Figurar como empresa provedora de servizos polo Documento Electrónico

  Se ustedSi desexa ser incluído na listaxe de empresas provisoras de servizos, por favor, póngase en contacto expresando este desexo e achegue algún contacto administrativo que referende este servizos.

   

   

  Noticias

  19 April 2018

  Validador oficial ENI no Punto de Acceso Xeral

  Despregar acordeon

  Para favorecer a implantación dos documentos e expedientes electrónicos en formado ENI (Esquema Nacional de Interoperabilidade) publicouse un validador oficial no Punto de Acceso Xeral ( https://sede.administracion.gob.es/pagSedeFront/servizos/validarENI.htm ).

  O validador permite, dado un documento ou un expediente, verificar se efectivamente cumpre cos requisitos mínimos de contido e formato que esixen as Normas Técnicas de Interoperabilidade de Documento e Expediente, respectivamente.

  Este validador, accesible desde Internet, permite a calquera administración que estea en fase de adaptación ao ENI comprobar que os resultados que obtén cumpren coa normativa e son compatibles cos servizos comúns desenvolvidos pola Secretaría Xeral de Administración Dixital, servindo así de referente para as administracións públicas e empresas.

  02 March 2018

  Publicada a acta da reunión do Foro do 15 de decembro

  Despregar acordeon

  Unha vez celebrada a reunión do Foro polo Documento Electrónico co sector privado e algunhas das administracións públicas dos Grupos de Traballo de Documento, Expediente e Archivo Electrónicos, do CDTIC e do CSAE, publicouse a acta e as presentacións utilizadas durante a mesma.

  Detectáronse moitos puntos de colaboración entre os participantes, que quedan reflectidos no documento, pondo de manifesto a utilidade deste tipo de Foros para o impulso da administración dixital do noso país.

  Subscricións

  Nesta área poderá darse de alta para recibir as notificacións de cambios que se realicen en noticias, documentos ou foros relacionadas coa comunidade.

  Formulario de subscricións
  Introduza o e-mail no que desexa recibir as subscricións da comunidade.

  *

  Pode consultar a política de protección de datos do PAe e CTT no seu aviso legal

  Introduza o e-mail para darse de baixa da subscrición.