accesskey_mod_content

D'acord a les recomanacions de la Comissió de Reforma de l'Administració Pública (CORA), el govern va establir un ambiciós programa de reforma de les TIC i l'Administració electrònica en l'AGE:

  1. Designació d'un responsable únic en matèria TIC para tota l'Administració (CIO) per a dirigir el procés de transformació digital de l'Administració. Des del mes de Setembre de 2014, la unitat del CIO de l'AGE, l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, assumeix les competències TIC de la Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'administració electrònica, i pansa a dependre de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.
  2. Definició d'un nou model de Governança TIC per a l'AGE. El propòsit és establir un nou model d'organització que permeta impulsar l'ús de les TIC perquè l'Administració siga més eficaç i estiga més preparada per a afrontar un context de canvis tecnològics constants. Aquest model es va plasmar en Reial decret 806/2014, de 19 de setembre sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE (Obri en nova finestra) i en òrgans de governança  posats en funcionament. Després del pas a la XII Legislatura, aquest Reial decret està pendent d'actualització.
  3. Definició i aprovació de l'Estratègia TIC para tota l'AGE amb un horitzó temporal fins a 2020. El Pla de Transformació digital de l'Administració General de l'Estat  i els seus Organismes Públics , l'Estratègia TIC, aprovat pel Consell de Ministres el 2 d'octubre de 2015 constitueix el marc estratègic global per a avançar en la transformació de l'Administració, establint els seus principis rectors, els objectius i les accions per a aconseguir-los, així com les fites per al desenvolupament gradual de l'Administració Digital. Després del pas a la XII Legislatura, aquest Reial decret està pendent d'actualització.
  4. Consolidació d'infraestructures i provisió de serveis comuns. Un pas fonamental ha sigut l'aprovació, per la Comissió d'Estratègia TIC , del Nou model de serveis compartits  compost pel Marc Regulador de la Declaració de serveis compartits i la primera Declaració de serveis compartits.

Es tracta d'articular una Administració més moderna, més eficaç recolzada en un treball coordinat de totes les unitats TIC en un constant esforç d'innovació per a impulsar la transformació digital de l'Administració, posant al ciutadà en el centre de tots els nostres esforços.