accesskey_mod_content

D'acord a les recomanacions de la Comissió de Reforma de l'Administració Pública (CORA), el govern va establir un ambiciós programa de reforma de les TIC i l'Administració electrònica en l'AGE:

  1. Designació d'un responsable únic en matèria TIC para tota l'Administració (CIO) per dirigir el procés de transformació digital de l'Administració. Des del mes de Setembre de 2014, la unitat del CIO de l'AGE, l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions, assumeix les competències TIC de la Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'administració electrònica, i pansa a dependre de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques.
  2. Definició d'un nou model de Governança TIC per a l'AGE. El propòsit és establir un nou model d'organització que permeti impulsar l'ús de les TIC perquè l'Administració sigui més eficaç i estigui més preparada per afrontar un context de canvis tecnològics constants. Aquest model es va plasmar en Reial decret 806/2014, de 19 de setembre sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE (Obre en nova finestra) i en òrgans de governança  posats en funcionament. Després del pas a la XII Legislatura, aquest Reial decret està pendent d'actualització.
  3. Definició i aprovació de l'Estratègia TIC para tota l'AGE amb un horitzó temporal fins a 2020. El Pla de Transformació digital de l'Administració General de l'Estat  i els seus Organismes Públics , l'Estratègia TIC, aprovat pel Consell de Ministres el 2 d'octubre de 2015 constitueix el marc estratègic global per avançar en la transformació de l'Administració, establint els seus principis rectors, els objectius i les accions per aconseguir-los, així com les fites per al desenvolupament gradual de l'Administració Digital. Després del pas a la XII Legislatura, aquest Reial decret està pendent d'actualització.
  4. Consolidació d'infraestructures i provisió de serveis comuns. Un pas fonamental ha estat l'aprovació, per la Comissió d'Estratègia TIC , del Nou model de serveis compartits  compost pel Marc Regulador de la Declaració de serveis compartits i la primera Declaració de serveis compartits.

Es tracta d'articular una Administració més moderna, més eficaç recolzada en un treball coordinat de totes les unitats TIC en un constant esforç d'innovació per impulsar la transformació digital de l'Administració, posant al ciutadà al centre de tots els nostres esforços.