Bàner OBSAE

Informes

 • Informe REGNA

  18 novembre 2016

  logotip Regna

  Des de 1988 s'elabora anualment l'Informe “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat-Informe REINA”.

 • Informe Administració Electrònica en les CCAA

  29 desembre 2014

  Aquest informe integra anualment la informació proporcionada per les Comunitats Autònomes en l'àmbit del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica.

 • Informe IRIA

  24 novembre 2016

  Logotip Iria

  Des de 1988 el Consell Superior d'Administració Electrònica ve elaborant amb periodicitat biennal l'Informe “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques-Informe IRIA”.

 • Pressupostos de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat

  17 gener 2017

  Logo Pressuposats TIC · AGE

  Aquest informe analitza la dimensió i estructura del Pressupost de Despeses i Inversions en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat.

 • Informe del grau d'avanç de l'Administració electrònica

  14 gener 2014

  El Ple del Consell Superior d'Administració Electrònica elevava anualment, un informe al Consell de Ministres, en el qual s'arreplegava el grau d'avanç en la implantació de l'Administració electrònica en l'AGE.

 • logotip Regna
  Informe REGNA

  18 novembre 2016

  Des de 1988 s'elabora anualment l'Informe “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en l'Administració de l'Estat-Informe REINA”.

 • Informe Administració Electrònica en les CCAA

  29 desembre 2014

  Aquest informe integra anualment la informació proporcionada per les Comunitats Autònomes en l'àmbit del Comitè Sectorial d'Administració Electrònica.

 • Logotip Iria
  Informe IRIA

  24 novembre 2016

  Des de 1988 el Consell Superior d'Administració Electrònica ve elaborant amb periodicitat biennal l'Informe “Les Tecnologies de la Informació i les Comunicacions en les Administracions Públiques-Informe IRIA”.

 • Logo Pressuposats TIC · AGE
  Pressuposats de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat

  17 gener 2017

  Aquest informe analitza la dimensió i estructura del Pressupost de Despeses i Inversions en Tecnologies de la Informació i les Comunicacions de l'Administració de l'Estat.

 • Informe del grau d'avanç de l'Administració electrònica

  14 gener 2014

  El Ple del Consell Superior d'Administració Electrònica elevava anualment, un informe al Consell de Ministres, en el qual s'arreplegava el grau d'avanç en la implantació de l'Administració electrònica en l'AGE.