accesskey_mod_content

Resum del posicionament d'Espanya en el context internacional.

Les dades que s'ofereixen a continuació il·lustren la percepció que es té d'Espanya en l'exterior en relació amb aspectes relacionats amb el desenvolupament de l'administració electrònica, la prestació de serveis públics digitals, la participació en línia així com amb aspectes específics d'aqueix àmbit com la interoperabilitat i les dades obertes.

Taula resumeixen d'indicadors internacionals
Indicador Posició
United Nations eGovernment Survey 2018: Leading countries with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: World i-government leaders with very high I-Government Development Index (EGDI) 17
United Nations eGovernment Survey 2016: Top performing countries in Online Service Index (OSI) 12
United Nations eGovernment Survey 2016: I-Participation Index 7
Informe The Global Innovation Index 2017: serveis governamentals en línia 11
Informe The Global Innovation Index 2017: participació en línia 7
Informe OURData Index de l'OCDE: Open Government Data 6
Taula resumeixen d'indicadors d'àmbit europeu
Indicador Posició
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI) 10
Índex d'Economia i Societat Digital (DESI): serveis públics digitals 4
Informe State of Play of Interoperability in Europe (2016): alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat. 3
State of Play of Interoperability in Europe (2016): implementació del Marc Europeu d'Interoperabilitat 1
Estudi Open Data Maturity in Europe (2018) 2

 

Context Internacional

Segons l'informe « UN eGovernment survey 2018(Obri en nova finestra) », Espanya figura, com se subratlla de forma explícita, en la llista de països amb un alt rendiment (Top Performers) d'acord amb l'índex de desenvolupament de l'administració electrònica (I-Government Development Index, EGDI), juntament amb països tals com Dinamarca, Finlàndia, República de Corea, Països Baixos, Austràlia, Japó, Nova Zelanda, Regne Unit i Estats Units.

Top 10 Performers in 2018

A més, Espanya manté el lloc número 17 respecte a l'edició de 2016, i en el lloc número 10 en l'àmbit dels països europeus.

Leading countries in i-government development

Altres dades d'Espanya arreplegats en l'informe són que figura amb un ‘molt alt’ (Very High) en l'indicador de participació electrònica, ‘I-Participation’, així com en l'indicador de serveis en línia ‘Online Service Index’.

I-Participation Index

 

Àmbit Unió Europea

Segons el  Índex d'Economia i Societat Digital (DESI)  2018 Espanya ocupa el lloc 10 entre els 28 Estats membres de la UE i ha millorat o mantingut els seus resultats en tots els àmbits examinats pel DESI, sent la cambra entre els països de major creixement. Se subratlla que Espanya obté bons resultats i progressa en el desenvolupament de serveis públics digitals, destacant el compromís amb les dades obertes. Segons dita indicadora de serveis públics digitals Espanya figura en el quart lloc, mantenint un progrés sostingut des de 2014.

En el terreny de la interoperabilildad, aspecte imprescindible perquè fluïsca la cooperació entre administracions per a major eficàcia i eficiència en el servei al ciutadà, d'acord amb l'informe “ State of Play of Interoperability in Europe (NIFO) – Report 2016 ”, Espanya figura en els primers llocs en termes d'alineament amb el Marc Europeu d'Interoperabilitat, implementació i monitoratge.

En l'àmbit de les dades obertes, segons el  estudie "Open Data Maturity in Europe"  en la seua edició de 2018 situa a Espanya en segon lloc.