Cooperació internacional

La cooperació internacional se centra en qüestions tals com les estratègies d'administració electrònica, serveis europeus transfronterers, Reutilització de la informació, interoperabilitat, seguretat, pilots CIP-LSCP.

 • Relació de documents sobre Administració Electrònica a Europa

  04 abril 2017

  Arreplega múltiples documents relacionats amb la implantació i el desenvolupament de l'Administració Electrònica a Europa

 • Estratègies d'administració electrònica

  12 març 2013

  L'Estratègia de Lisboa (2000) va suposar el punt d'inflexió en el desenvolupament de les polítiques per a l'impuls de la Societat de la Informació en la UE. Només les Tecnologies de la Informació podien ser la pedra angular...

 • Interoperabilitat

  06 agost 2015

  La interoperabilitat és un element indispensable per a la cooperació i, en concret, per a la realització pràctica dels serveis públics europeus transfronterers. El seu assoliment és un factor clau i, de fet, l'Agenda Digital per a Europa assenyala...

 • Pilots CIP-LSCP (i-SENS, STORK2, GEN6, ...)

  19 setembre 2013

  Els Pilots a gran escala (LSP - Large Scale Pilots) del Programa de Competitivitat i Innovació (CIP - Competitiviness and Innovation Program) de la Comissió Europea tenen com a objectiu involucrar a diferents actors europeus...

 • Reutilització de la informació

  12 març 2013

  La Comissió Europea va elaborar en 1998 el Llibre Verd sobre la Informació del Sector Públic en la Societat de la Informació. Aquest document, consensuat després d'un ampli procés de consultes, cridava l'atenció sobre la necessitat de millorar les...

 • Seguretat

  12 març 2013

  La Cooperació en matèria de seguretat es realitza en diversos àmbits. En l'OCDE, el Grup de Treball de Seguretat de la Informació i Protecció de la Privadesa proposa polítiques de privadesa i de seguretat de la informació, dirigides a...

 • Serveis transfronterers

  12 març 2013

  La Declaració Ministerial d'Administració Electrònica de Malmö (2009), incloïa com un dels seus quatre eixos de prioritats que “La mobilitat en el mercat únic ha de ser reforçada per serveis integrats d'administració electrònica per a la...

 • Estratègia Europea de Cloud Computing

  12 març 2013

  Al setembre de 2012, la Comissió Europea va adoptar l'Estratègia Europea de Cloud Computing.amb la finalitat d'habilitar i facilitar l'adopció de les tecnologies Cloud Computing en tots els sectors de l'economia..

 • Relació de documents sobre Administració Electrònica a Europa

  04 abril 2017

  Arreplega múltiples documents relacionats amb la implantació i el desenvolupament de l'Administració Electrònica a Europa

 • Estratègies d'administració electrònica

  12 març 2013

  L'Estratègia de Lisboa (2000) va suposar el punt d'inflexió en el desenvolupament de les polítiques per a l'impuls de la Societat de la Informació en la UE. Només les Tecnologies de la Informació podien ser la pedra angular...

 • Interoperabilitat

  06 agost 2015

  La interoperabilitat és un element indispensable per a la cooperació i, en concret, per a la realització pràctica dels serveis públics europeus transfronterers. El seu assoliment és un factor clau i, de fet, l'Agenda Digital per a Europa assenyala...

 • Pilots CIP-LSCP (i-SENS, STORK2, GEN6, ...)

  19 setembre 2013

  Els Pilots a gran escala (LSP - Large Scale Pilots) del Programa de Competitivitat i Innovació (CIP - Competitiviness and Innovation Program) de la Comissió Europea tenen com a objectiu involucrar a diferents actors europeus...

 • Reutilització de la informació

  12 març 2013

  La Comissió Europea va elaborar en 1998 el Llibre Verd sobre la Informació del Sector Públic en la Societat de la Informació. Aquest document, consensuat després d'un ampli procés de consultes, cridava l'atenció sobre la necessitat de millorar les...

 • Seguretat

  12 març 2013

  La Cooperació en matèria de seguretat es realitza en diversos àmbits. En l'OCDE, el Grup de Treball de Seguretat de la Informació i Protecció de la Privadesa proposa polítiques de privadesa i de seguretat de la informació, dirigides a...

 • Serveis transfronterers

  12 març 2013

  La Declaració Ministerial d'Administració Electrònica de Malmö (2009), incloïa com un dels seus quatre eixos de prioritats que “La mobilitat en el mercat únic ha de ser reforçada per serveis integrats d'administració electrònica per a la...

 • Estratègia Europea de Cloud Computing

  12 març 2013

  Al setembre de 2012, la Comissió Europea va adoptar l'Estratègia Europea de Cloud Computing.amb la finalitat d'habilitar i facilitar l'adopció de les tecnologies Cloud Computing en tots els sectors de l'economia..