Línies de cooperació

Entre els eixos que articulen l'impuls de l'Administració Electrònica, es troba, també, l'objectiu de racionalitzar les competències interadministratives. En aquest sentit, es promou un marc d'aliances, reconegut per tots, on la col·laboració i coresponsabilitat siguin elements essencials i on es potenciï la presència del nostre país en fòrums europeus i internacionals.

 • Cooperació AAPP espanyoles

  25 octubre 2017

  Mapa Espanya

  Cooperació entre les AAPP espanyoles

 • Cooperació Internacional

  03 novembre 2017

  Bola del món

  Cooperació a diferents nivells internacionals, entre ells amb la Unió Europea. 

 • Tecnimap

  12 març 2013

  L'objectiu de Tecnimap és contribuir a utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions en les Administracions Públiques d'una manera innovadora i eficaç per reduir costos i millorar la prestació de serveis.

 • Mapa Espanya
  Cooperació AAPP espanyoles

  25 octubre 2017

  Cooperació entre les AAPP espanyoles

 • Bola del món
  Cooperació Internacional

  03 novembre 2017

  Cooperació a diferents nivells internacionals, entre ells amb la Unió Europea. 

 • Tecnimap

  12 març 2013

  L'objectiu de Tecnimap és contribuir a utilitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions en les Administracions Públiques d'una manera innovadora i eficaç per reduir costos i millorar la prestació de serveis.