accesskey_mod_content

Seguretat

La necessària generalització de la societat de la informació és subsidiària, en gran mesura, de la confiança que genere en els ciutadans la relació a través de mitjans electrònics.

 • Esquema Nacional de Seguretat - ENS

  24 October 2015

  ENS

  La seua finalitat és crear les condicions necessàries per a la confiança en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per a garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics.

 • Instruccions Tècniques de Seguretat

  Estableixen aspectes concrets per a aconseguir una adequada, homogènia i coherent implantació dels requisits i mesures arreplegats en l'Esquema Nacional de Seguretat.

 • Mètodes, Instruments i normes

  03 June 2015

  S'inclouen referències a instruments d'utilitat per a la implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat, tals com la Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació (MAGERIT), les Guies CCN-STIC per a la seguretat dels sistemes de l'Administració Pública, el Portal CCN-CERT amb serveis relatius a la capacitat de resposta a incidents de seguretat de la informació.

 • Polítiques de seguretat de la informació

  30 May 2016

  D'acord amb el previst en l'Esquema Nacional de Seguretat, com a resultat del procés d'adequació al mateix, les entitats de l'Administració vénen elaborant les seues respectives polítiques de seguretat de la informació.

 • Avaluació i certificació

  10 February 2015

  Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat dels Sistemes d'Informació. Arranjament sobre el Reconeixement dels Certificats de Criteris Comuns en el camp de la Seguretat de la Tecnologia de la Informació.

 • Normalització en seguretat

  10 February 2015

  Aquest document ofereix una panoràmica de la normalització en seguretat de les tecnologies de la informació.

 • ENS
  Esquema Nacional de Seguretat - ENS

  24 October 2015

  La seua finalitat és crear les condicions necessàries per a la confiança en l'ús dels mitjans electrònics, a través de mesures per a garantir la seguretat dels sistemes, les dades, les comunicacions, i els serveis electrònics.

 • Instruccions Tècniques de Seguretat

  Estableixen aspectes concrets per a aconseguir una adequada, homogènia i coherent implantació dels requisits i mesures arreplegats en l'Esquema Nacional de Seguretat.

 • Mètodes, Instruments i normes

  03 June 2015

  S'inclouen referències a instruments d'utilitat per a la implantació de l'Esquema Nacional de Seguretat, tals com la Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació (MAGERIT), les Guies CCN-STIC per a la seguretat dels sistemes de l'Administració Pública, el Portal CCN-CERT amb serveis relatius a la capacitat de resposta a incidents de seguretat de la informació.

 • Polítiques de seguretat de la informació

  30 May 2016

  D'acord amb el previst en l'Esquema Nacional de Seguretat, com a resultat del procés d'adequació al mateix, les entitats de l'Administració vénen elaborant les seues respectives polítiques de seguretat de la informació.

 • Avaluació i certificació

  10 February 2015

  Esquema Nacional d'Avaluació i Certificació de la Seguretat dels Sistemes d'Informació. Arranjament sobre el Reconeixement dels Certificats de Criteris Comuns en el camp de la Seguretat de la Tecnologia de la Informació.

 • Normalització en seguretat

  10 February 2015

  Aquest document ofereix una panoràmica de la normalització en seguretat de les tecnologies de la informació.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General