accesskey_mod_content

Diccionari de termes i conceptes de l'Administració Electrònica

El diccionari, en el seu 3ª edició d'abril de 2018, conté 6.264 veus entre termes principals i referències creuades, sent 2.819 les principals (2.470 en la versió 2) i 3.449 les secundàries, remissions o vegeu que porten al lector de la seva forma de plantejar la cerca a l'accepció normalitzada del que desitja localitzar. La seva difusió va començar a l'abril 2017 (1ª), seguida de la d'octubre 2017 (2ª). Com a novetat, també recull i àmplia el repertori de normes que componen el Codi de l'Administració Electrònica(Obre en nova finestra) publicat pel BOE.

Es tracta d'una recopilació de termes i conceptes que engloben l'estrictament administratiu i la ‘transformació digital ampliada’ incloent la que dóna suport a l'Administració de Justícia, la societat de la informació, els contractes públics, la factura electrònica, el servei d'informació immediata, la signatura biomètrica,  els pagaments en diferents modalitats i fins a processos àdhuc no regulats com a Xarxes Socials, vot, teletreball, obliteración de documents, documents subjectes a condicions de lectura, etc. A més, inclou tot el rellevant de Transparència i Bon Govern, Protecció de Dades, Reutilització d'Informació del Sector Públic i Accessibilitat.

Aquest diccionari va dirigit a un públic ampli interessat en l'administració electrònica, sigui o no expert en la matèria, amb perfil tant tecnòleg com a jurista i en qualsevol cas a tot aquell que necessita trobar alguna cosa precís, descobrir les limitis dels conceptes, la qual cosa determinen els articles de les normes sobre el particular, així com conèixer altres detalls com a termes tècnics, serveis posats a disposició, normativa tècnica, i institucions amb capacitat normativa o d'execució, en matèria d'administració electrònica.

Diccionari de termes i conceptes de l'administració electrònica nou

Diccionari de termes i conceptes de l'administració electrònica nou

L'autor autor(Obre en nova finestra) ha preparat una aplicació mòbil disponible en Android(Obre en nova finestra) , iOS (Obre en nova finestra) i Windows(Obre en nova finestra) , denominada DiCoTAE, que facilita la consulta d'aquest diccionari i permet cerques en text lliure, la qual cosa possibilita localitzar termes ‘amagats’ en l'ordenació alfabètica convencional. El MINHAFP no té cap responsabilitat sobre ella facilitant simplement la referència per al seu ús pels actors que ho estimin oportú.

Accés Google play(Obre en nova finestra)          Accés App Store(Obre en nova finestra)       Proximamente en Windows Store(Obre en nova finestra)

 

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General