accesskey_mod_content

Diccionari de termes i conceptes de l'Administració Electrònica

El Diccionari, en la seva segona edició (octubre de 2017), conté, entre termes principals i referències creuades, 2.470 entrades i 2.546 enllaços externs verificats.

Es recullen termes de l'àmbit del dret Administratiu regulat per les lleis 39/2015 (LPAC) i 40/2015 (LRJ) o els RD 3/2010 (ENS), 4/32010 (ENI) i de tot l'electrònic o derivat del seu ús: Signatura Electrònica, Protecció de dades, Dades obertes, Transparència i Bon Govern, Compres públiques, Subhastes, Administració de Justícia amb ús de tècniques electròniques, Serveis de la Societat de la informació, Accessibilitat, Confiança digital, factura electrònica, etc. Es tracten també fins i tot termes i conceptes àdhuc no regulats d'interès en la matèria tals com la participació ciutadana, les Xarxes Socials, l'Hacking i els CERT, el vot, la signatura biomètrica, etc. I per descomptat normes tècniques, serveis i Institucions.

Aquest diccionari va dirigit a un públic ampli interessat en l'administració electrònica, sigui o no expert en la matèria o amb perfil tant tecnòleg com a jurista, en qualsevol cas a tot aquell que necessita trobar alguna cosa precís, descobrir les limitis dels conceptes, la qual cosa determinen els articles de les normes sobre el particular, així com conèixer altres detalls com a termes tècnics, serveis posats a disposició, normativa tècnica, i institucions amb capacitat normativa o d'execució, en matèria d'administració electrònica.

Diccionari de termes i conceptes de l'administració electrònica nou

Diccionari de termes i conceptes de l'administració electrònica nou

Des del sector privat s'ha preparat una aplicació mòbil disponible en Android(Obre en nova finestra) , iOS (Obre en nova finestra) i Windows(Obre en nova finestra) , que facilita la consulta d'aquest diccionari. El MINHAFP no té cap responsabilitat sobre ella facilitant simplement la referència per al seu ús pels actors que ho estimin oportú.

Accés Google play(Obre en nova finestra)          Accés App Store(Obre en nova finestra)       Proximamente en Windows Store(Obre en nova finestra)