accesskey_mod_content

Ferramentas

Para o cumprimento destas novas obrigacións, a Administración Xeral do Estado, a través da Secretaría Xeral de Administración Dixital, pon a disposición das diferentes administracións públicas as seguintes ferramentas.

A Adhesión das Comunidades Autónomas, Entidades locais e universidades a estas ferramentas realízase a través dos Convenios para a prestación mútua de solucións básicas de administración electrónica . Devanditos convenios foron asinados entre o MINHFP e cada goberno rexional. As entidades locais deberán subscribir devandito convenio a través da súa Comunidade Autónoma. O MINHFP e a CRUE tamén asinaron un convenio ao que deberán adherirse as universidades públicas a través da CRUE.

Punto de Acceso Xeral
Punto de Acceso Xeral