L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat estableix la sèrie de Normes Tècniques d'Interoperabilitat que són d'obligat compliment per les AA.PP. i que desenvolupen aspectes concrets de la interoperabilitat entre les AA.PP. i amb els ciutadans. Es tracta de les normes que segueixen juntament amb les seves guies d'aplicació i altres documents de suport:

Catàleg d'estàndards

  Catalogui of Standards NIF Spain (versió PDF)(Obre en nova finestra)

Document electrònic

 Electronic Document Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obre en nova finestra)

Digitalització de documents

Resolució de 19 de juliol de 2011 (Obre en nova finestra) (BOE de 30 de juliol), de la Secretaria d'Estat per a la Funció Pública, per la qual s'aprova la Norma Tècnica d'Interoperabilitat de Digitalització de Documents

  Digitisation of Documents Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obre en nova finestra)

Expedient electrònic

 Electronic File Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obre en nova finestra)

Política de signatura electrònica i de certificats de l'Administració

 eSignature Policy Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obre en nova finestra)

Relació de models de dades

  Data Models Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF) (Obre en nova finestra)

Política de gestió de documents electrònics

 

Requisits de connexió a la Xarxa de comunicacions de les Administracions Públiques espanyoles

  Requirements for connection to Network Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obre en nova finestra)

Procediments de copiat autèntic i conversió entre documents electrònics, així com des de paper o altres mitjans físics a formats electrònics

 Authentic Copiïs And Conversion Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obre en nova finestra)

Model de Dades per a l'intercanvi de seients entre les Entitats Registrals

Reutilització de recursos d'informació

  Reuse of information resources Interoperability Standard NIF Spain (versió PDF)(Obre en nova finestra)  

Reutilització i transferència de tecnologia

S'estan elaborant amb la participació de totes les Administracions públiques, Administració General de l'Estat, Comunitats Autònomes, Corporacions Locals a través de la FEMP i Universitats Públiques a través de la CRUE.