accesskey_mod_content

Accessibilitat

L'Administració Electrònica Inclusiva és un concepte ampli que abasta totes les mesures encaminades a aconseguir que els beneficis de l'Administració Electrònica s'estenguin al conjunt dels ciutadans, amb independència de la seva capacitat econòmica o el seu nivell d'alfabetització digital.

 • Observatori d'Accessibilitat

  03 març 2017

  L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració.

 • Accessibility Observatory

  03 març 2017

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Finance and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that llauri dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Normativa

  02 desembre 2016

  Legislació, normes d'accessibilitat i certificació.

 • Materials d'ajuda

  01 setembre 2015

  Preguntes freqüents, guies pràctiques, accessibilitat en PDF.

 • Comunitat Accessibilitat

  17 març 2016

  Espai de col·laboració per als gestors de portals de les administracions públiques. En aquest espai, els seus membres podran compartir experiències i coneixements en accessibilitat web així com trobar ajuda per resoldre els seus dubtes.

 • Cooperació internacional en l'àmbit de l'accessibilitat

  08 febrer 2018

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.

 • Observatori d'Accessibilitat

  03 març 2017

  L'Observatori d'Accessibilitat és una iniciativa del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública que té com a objectiu ajudar a millorar el grau de compliment en matèria d'accessibilitat dels portals de l'Administració.

 • Accessibility Observatory

  03 març 2017

  The Accessibility Observatory is an initiative of the Ministry of Finance and Public Administration that aims to help improve the accessibility level of the portals that llauri dependent on the Government (GSA, General State Administration).

 • Normativa

  02 desembre 2016

  Legislació, normes d'accessibilitat i certificació.

 • Materials d'ajuda

  01 setembre 2015

  Preguntes freqüents, guies pràctiques, accessibilitat en PDF.

 • Comunitat Accessibilitat

  17 març 2016

  Espai de col·laboració per als gestors de portals de les administracions públiques. En aquest espai, els seus membres podran compartir experiències i coneixements en accessibilitat web així com trobar ajuda per resoldre els seus dubtes.

 • Cooperació internacional en l'àmbit de l'accessibilitat

  08 febrer 2018

  Implicacions de les directives europees pel que fa a l'accessibilitat de les TIC.