accesskey_mod_content

Racionalitza i Comparteix

Entre els eixos que articulen l'impuls de l'Administració Electrònica, es troba la racionalització de les estructures administratives i l'aprofitament de les infraestructures i altres recursos tecnològics, així com la implantació de solucions homogènies d'administració digital. Ací s'arreplega una selecció representativa de solucions reutilitzables.

Per a trobar totes les disponibles ha d'usar el cercador de solucions del CTT.

 • Serveis declarats com compartits

  02 October 2015

  Els serveis compartits han sigut declarats com a tals per la Comissió d'Estratègia TIC i  són de caràcter obligatori en l'AGE.

 • Catàleg de serveis d'Administració Digital

  25 April 2016

  Imatge portfolio

  Catàleg de solucions que la SGAD ofereix a les diferents AA.PP.

 • Elements comuns

  Imatge rosques girant

  Components, posats a la disposició de les AA.PP., que poden ser integrats en diferents aplicacions per a construir serveis d'administració digital

 • Productes disponibles

  Imatge cd

  Solucions completes d'administració digital que poden ser cedides a altres AA.PP. per a ser instal·lades i gestionades des de les seues pròpies organitzacions.

 • Solucions en Cloud

  Imatge cloud

  Solucions posades a la disposició de les AA.PP, per a donar resposta a necessitats comunes.

 • Infraestructures Comunes

  Imatge estructures

  Infraestructures comunes que possibiliten la construcció de la
  administració digital.

 • Sistemes d'Informació Transversals

  Imatge bases de dades

  S'utlizan per a facilitar la recollida global de dades.

 • Serveis declarats com compartits

  02 October 2015

  Els serveis compartits han sigut declarats com a tals per la Comissió d'Estratègia TIC i  són de caràcter obligatori en l'AGE.

 • Imatge portfolio
  Catàleg de serveis d'Administració Digital

  25 April 2016

  Catàleg de solucions que la SGAD ofereix a les diferents AA.PP.

 • Imatge rosques girant
  Elements comuns

  Components, posats a la disposició de les AA.PP., que poden ser integrats en diferents aplicacions per a construir serveis d'administració digital

 • Imatge cd
  Productes disponibles

  Solucions completes d'administració digital que poden ser cedides a altres AA.PP. per a ser instal·lades i gestionades des de les seues pròpies organitzacions.

 • Imatge cloud
  Solucions en Cloud

  Solucions posades a la disposició de les AA.PP, per a donar resposta a necessitats comunes.

 • Imatge estructures
  Infraestructures Comunes

  Infraestructures comunes que possibiliten la construcció de la
  administració digital.

 • Imatge bases de dades
  Sistemes d'Informació Transversals

  S'utlizan per a facilitar la recollida global de dades.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General
Enllaços relacionats