accesskey_mod_content

Eines per a la gestió de documents i expedients electrònics

Validador oficial ENI en el Punt d'Accés General

Per a afavorir la implantació dels documents i expedients electrònics en format ENI (Esquema Nacional d'Interoperabilitat) s'ha publicat un validador oficial en el Punt d'Accés General.

El validador permet, donat un document o un expedient, verificar si efectivament compleix amb els requisits mínims de contingut i format que exigeixen les Normes Tècniques d'Interoperabilitat de Document i Expedient, respectivament.

Aquest validador, accessible des d'Internet, permet a qualsevol administració que estiga en fase d'adaptació a l'ENI comprovar que els resultats que obté compleixen amb la normativa i són compatibles amb els serveis comuns desenvolupats per la Secretaria General d'Administració Digital, servint així de referent per a les administracions públiques i empreses.

INSIDE - Infraestructura i Sistemes de Documentació Electrònica

logo InsideINSIDE, promogut per la Secretaria General d'Administració Digital, és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que compleix els requisits perquè tots dos puguen emmagatzemar-se i/o obtenir-se segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seues normes tècniques.

Proporciona les funcionalitats corresponents a l'etapa prèvia a la d'arxiu per a conservació permanent.

Es pot reutilitzar en manera servei en línia, a través de serveis web i en manera producte ja que ha sigut alliberat baix llicencia EUPL.

La Plataforma de Serveis d'Expedient Electrònic - @Doc

La Plataforma de Serveis d'Expedient Electrònic - @Doc, desenvolupada pel Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, actualment Ministeri de Política Territorial i Funció Pública, constitueix una plataforma de serveis horitzontals d'expedient electrònic que permet a les aplicacions client que s'integren en ella incorporar de forma senzilla gran part dels requisits exigits per les Normes Tècniques d'Interoperabilitat d'expedient electrònic, document electrònic, catàleg d'estàndards, digitalització de documents, política de signatura i certificats, copiat autèntic i conversió, i model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals.

Es pot reutilitzar en manera producte ja que ha sigut alliberat baix llicencia EUPL.

ARXIVE

Arxive és una aplicació web d'arxivat definitiu d'expedients i documents electrònics, que compleix amb el que es disposa sobre aquest tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
Arxive proporciona les eines necessàries per a la creació per part d'un super-administrador d'un sistema d'administració i gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Arxive de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes.

Punt d'Accés General
Punt d'Accés General