accesskey_mod_content

Eines per a la gestió de documents i expedients electrònics

INSIDE - Infraestructura i Sistemes de Documentació Electrònica

logo InsideINSIDE, promogut per la Secretaria General d'Administració Digital, és un sistema per a la gestió de documents i expedients electrònics que compleix els requisits perquè tots dos puguin emmagatzemar-se i/o obtenir-se segons l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat i les seves normes tècniques.

Proporciona les funcionalitats corresponents a l'etapa prèvia a la d'arxiu per a conservació permanent.

Es pot reutilitzar en manera servei en línia, a través de serveis web i en manera producte ja que ha estat alliberat baix llicencia EUPL.

La Plataforma de Serveis d'Expedient Electrònic - @Doc

La Plataforma de Serveis d'Expedient Electrònic - @Doc, desenvolupada pel Ministeri de la Presidència i per a les Administracions Territorials, constitueix una plataforma de serveis horitzontals d'expedient electrònic que permet a les aplicacions client que s'integrin en ella incorporar de forma senzilla gran part dels requisits exigits per les Normes Tècniques d'Interoperabilitat d'expedient electrònic, document electrònic, catàleg d'estàndards, digitalització de documents, política de signatura i certificats, copiat autèntic i conversió, i model de dades per a l'intercanvi de seients entre les entitats registrals.

Es pot reutilitzar en manera producte ja que ha estat alliberat baix llicencia EUPL.

ARXIVI

Arxivi és una aplicació web d'arxivat definitiu d'expedients i documents electrònics, que compleix amb el que es disposa sobre aquest tema en el RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional d'Interoperabilitat en l'àmbit de l'Administració electrònica.
Arxivi proporciona les eines necessàries per a la creació per part d'un super-administrador d'un sistema d'administració i gestió de Centres d'Arxiu multidepartamental, així com la integració en Arxivi de les corresponents aplicacions consumidores i la gestió dels documents i expedients electrònics remesos per les mateixes.