Metodoloxías e Guías

 • Guía Dixitalízache

  Guía para facilitar ás Entidades locais o cumprimento das obrigacións dixitais das leis –Lei 39/2015, de 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas e Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público– a través do acceso e uso das ferramentas tecnolóxicas que a Dirección de Tecnoloxías da Información e as Comunicacións (DTIC) pon a disposición de todas as Administracións públicas.

 • Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado

  A Guía de Comunicación Dixital para a Administración Xeral do Estado proporciona un marco de criterios, recomendacións e boas prácticas a ter en conta polos seus Departamentos e organismos ao crear, xerar contidos ou evolucionar os sitios e portais web, as sedes electrónicas ou os sitios relacionados coas novas tecnoloxías web2.0 (blogues, contas ou perfís de redes sociais aos que accede baixo os nomes oficiais dos Departamentos ou organismos da AGE).

 • Guías de aplicación das Normas Técnicas de Interoperabilidade (NTI)

  As chamadas Guías de aplicación das Normas Técnicas de Interoperabilidade veñen sendo publicadas dentro do programa editorial do ministerio desde o ano 2011. Xa teñen moitas delas unha segunda edición. Son publicacións oficiais que serven de instrumento de axuda das Normas Técnicas de Interoperabilidade. –O Esquema Nacional de Interoperabilidade (ENI) regulado no Real Decreto 4/2010, de 8 de xaneiro, queda establecido á súa vez no artigo 156 da Lei 40/2015, de 1 de outubro, de Réxime Xurídico do Sector Público–.

 • Guías do Observatorio de Accesibilidade Web

  O obxectivo deste conxunto de guías, documentos e materiais é ofrecer unha axuda para a xestión e mantemento da accesibilidade nos portais web da Administración.

 • MAGERIT v.3 : Metodoloxía de Análise e Xestión de Riscos dos Sistemas de Información

  MAGERIT é a metodoloxía de análise e xestión de riscos elaborada polo Consello Superior de Administración Electrónica que estima que a xestión dos riscos é unha pedra angular nas guías de bo goberno. Actualizada en 2012 na súa versión 3

 • Guía de aplicación do Real Decreto 1495/2011 polo que se desenvolve a Lei 37/2007, sobre Reutilización da Información do Sector Público

  Para o ámbito do sector público estatal. O obxecto da presente guía é informar e facilitar aos organismos do sector público estatal para que poidan realizar adecuadamente as adaptacións e tarefas de mantemento necesarias nos seus sistemas de información e sitios web. Realizada conxuntamente polo Ministerio de Facenda e Administracións Públicas e polo Ministeriode Industria, Enerxía e Turismo, publícase en febreiro de 2012.

 • Métrica v.3

  A metodoloxía MÉTRICA Versión 3 ofrece ás Organizacións un instrumento útil para a sistematización das actividades que dan soporte ao ciclo de vida do software.

 • SSD-AAPP versión 4

  O Sistema de Soporte á Decisión das Administracións Públicas versión 4 (SSD-AAPP), é unha ferramenta automática, que potencia a fiabilidade e independencia da toma de decisións. O SSD-AAPP, permite clasificar de mellor a peor, segundo uns criterios previamente definidos, as diversas alternativas que se barallen como solución a un problema. Publicada en marzo 2011 dentro do Programa editorial de ministerio.

 • Guía de Sedes Electrónicas

  Documento do Grupo de Traballo de Sedes Electrónica de febreiro de 2010. Proposta de recomendacións para que as sedes electrónicas sexan o máis homoxéneas posible.

 • Guía para a incorporación de IPv6 como requisito de compra pública

  Estudo realizado en marzo de 2012 para o Ministerio de Facenda e Administracións Públicas. O “Plan de fomento para a incorporación do protocolo IPv6 en España”, aprobado polo Consello de Ministros o 29 de Abril de 2011, marca o inicio da transición a IPv6 na Administración Xeral do Estado.