accesskey_mod_content

Metodologies i Guies

 • Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI)

  Les anomenades Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI) són publicacions oficials que serveixen d'instrument d'ajuda de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat. L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) regulat en el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, queda establit al seu torn en l'article 156 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 • Guia Digitalitza't

  Guia per a facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions digitals de les lleis –Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic– a través de l'accés i ús de les eines tecnològiques que la Secretaria General d'Administració Digital (SGAD) posa a la disposició de totes les Administracions públiques.

 • Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

  La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat proporciona un marc de criteris, recomanacions i bones pràctiques a tenir en compte pels seus Departaments i organismes en crear, generar continguts o evolucionar els llocs i portals web, les seus electròniques o els llocs relacionats amb les noves tecnologies web2.0 (blogs, comptes o perfils de xarxes socials als quals accedeix sota els noms oficials dels Departaments o organismes de l'AGE).

 • Guies de l'Observatori d'Accessibilitat

  Diferents guies pràctiques i manuals que pretenen ser una ajuda per a la gestió i manteniment de l'accessibilitat en documents, aplicacions mòbils i també en els portals web de l'administració –coordinades dins de la iniciativa de l'Observatori d'Accessibilitat Web–.

 • MAGERIT v.3 : Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació

  MAGERIT és la metodologia d'anàlisi i gestió de riscos elaborada pel Consell Superior d'Administració Electrònica que estima que la gestió dels riscos és una pedra angular en les guies de bon govern. Actualitzada en 2012 en la seua versió 3

 • Mètrica v.3

  La metodologia MÈTRICA Versió 3 ofereix a les Organitzacions un instrument útil per a la sistematització de les activitats que donen suport al cicle de vida del programari.

 • Guia d'aplicació del Reial decret 1495/2011 pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic

  Per a l'àmbit del sector públic estatal. Realitzada conjuntament pel Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques i pel Ministeri d'Indústria, Energia i Turisme, es publica al febrer de 2012.

 • SSD-AAPP versió 4

  El Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques versió 4 (SSD-AAPP), és una eina automàtica, que potencia la fiabilitat i independència de la presa de decisions. Publicat el manual de l'eina en 2011.

 • Guia de Seus Electròniques

  Document del Grup de Treball de Seus Electrònica de febrer de 2010. Proposta de recomanacions perquè les seus electròniques siguen el més homogènies possible.