Metodologies i Guies

 • Guia Digitalitza't

  Guia per facilitar a les Entitats Locals el compliment de les obligacions digitals de les lleis –Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques i Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic– a través de l'accés i ús de les eines tecnològiques que l'Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (DTIC) posa a la disposició de totes les Administracions públiques.

 • Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat

  La Guia de Comunicació Digital per a l'Administració General de l'Estat proporciona un marc de criteris, recomanacions i bones pràctiques a tenir en compte pels seus Departaments i organismes en crear, generar continguts o evolucionar els llocs i portals web, les seus electròniques o els llocs relacionats amb les noves tecnologies web2.0 (blogs, comptes o perfils de xarxes socials als quals accedeix sota els noms oficials dels Departaments o organismes de l'AGE).

 • Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat (NTI)

  Les anomenades Guies d'aplicació de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat són publicades dins del programa editorial del ministeri des de l'any 2011. Ja tenen moltes d'elles una segona edició – com a publicació oficial 2015 i 2016– Són publicacions oficials que serveixen d'instrument d'ajuda de les Normes Tècniques d'Interoperabilitat. L'Esquema Nacional d'Interoperabilitat (ENI) regulat en el Reial decret 4/2010, de 8 de gener, queda establert al seu torn en l'article 156 de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

 • Guies de l'Observatori d'Accessibilitat Web

  L'objectiu d'aquest conjunt de guies, documents i materials és oferir una ajuda per a la gestió i manteniment de l'accessibilitat als portals web de l'Administració.

 • MAGERIT v.3 : Metodologia d'Anàlisi i Gestió de Riscos dels Sistemes d'Informació

  MAGERIT és la metodologia d'anàlisi i gestió de riscos elaborada pel Consell Superior d'Administració Electrònica que estima que la gestió dels riscos és una pedra angular en les guies de bon govern. Actualitzada en 2012 en la seva versió 3

 • Guia d'aplicació del Reial decret 1495/2011 pel qual es desenvolupa la Llei 37/2007, sobre Reutilització de la Informació del Sector Públic

  Per a l'àmbit del sector públic estatal. L'objecte de la present guia és informar i facilitar als organismes del sector públic estatal perquè puguin realitzar adequadament les adaptacions i tasques de manteniment necessàries en els seus sistemes d'informació i llocs web.

 • Mètrica v.3

  La metodologia MÈTRICA Versió 3 ofereix a les Organitzacions un instrument útil per a la sistematització de les activitats que donen suport al cicle de vida del programari.

 • SSD-AAPP versió 4

  El Sistema de Suport a la Decisió de les Administracions Públiques versió 4 (d'ara endavant SSD-AAPP), és una eina automàtica, basada en una metodologia senzilla, científicament recolzada, segura i transparent que potencia la fiabilitat i independència de la presa de decisions. El SSD-AAPP, permet classificar de millor a pitjor, segons uns criteris prèviament definits, les diverses alternatives que es barregin com a solució a un problema.

 • Guia de Seus Electròniques

  L'objectiu d'aquesta Guia és doble, d'una banda, proposar una sèrie de recomanacions perquè les seus electròniques siguin el més homogènies possible quant a funcionament per facilitar la seva utilització per part dels ciutadans, i d'altra banda, facilitar la labor des del punt de vista tècnic i normatiu dels responsables de la implantació de les Seus electròniques de l'Administració General de l'Estat i els organismes públics vinculats o dependents d'aquesta.

 • Guia per a la incorporació d'IPv6 com a requisit de compra pública

  Estudi realitzat per l'Institut Nacional de Tecnologies de la Comunicació S.A. (INTECO) en col·laboració amb el Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques.