Normativa da Unión Europea

  • Disposicións da Unión Europea

    Selección de disposicións legais relevantes de rango: Decisión, Directiva, Regulamento, etc. publicadas no Diario Oficial da Unión Europea, Serie L.

  • Comunicacións e documentos preparatorios da Comisión Europea

    Selección de actos e documentos da Comisión Europea publicados no Diario Oficial da Unión Europea, Serie C.