Disposicions de creació de registres electrònics en ministeris, en organismes de l'AGE, i registres electrònics comuns

Registres electrònics generals de l'AGE

Registre Electrònic General de l'AGE

12 abril 2013

Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú
BOE: Núm. 88, de 12/04/2013.

Veure a més:

  • Serveis electrònics
  • Cooperació interadministrativa
  • Lleis 39 i 40

Registre Electrònic d'Apoderaments

25 juliol 2012

Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments.
BOE: núm. 177, de 25/07/2012

  • Serveis electrònics
  • Cooperació interadministrativa
  • Lleis 39 i 40
  • Identitat i Signatura electrònica

Registres electrònics en organismes de les institucions de l'Estat