accesskey_mod_content

Disposicions de creació de registres electrònics en ministeris, en organismes de l'AGE, i registres electrònics comuns

Registre Electrònic General de l'AGE

Ordre HAP/566/2013, de 8 d'abril, per la qual es regula el Registre Electrònic Comú

12 abril 2013

BOE: Núm. 88, de 12/04/2013.

Veure en CTT:

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40

Registres electrònics en organismes de les institucions de l'Estat

Registres electrònics d'apoderaments

Són registres electrònics de representació i apoderaments per fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguin a tercers perquè aquests actuïn en el seu nom de forma electrònica davant administració.

Ordre HAP/1637/2012, de 5 de juliol, per la qual es regula el Registre Electrònic d'Apoderaments

25 juliol 2012

BOE: núm. 177, de 25/07/2012

 • De conformitat amb l'article 6, de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, (Obre en nova finestra)

 • Aquest registre es regula en l'article 15 del RD 1671/2009(Obre en nova finestra) per fer constar i gestionar les representacions que els interessats atorguin a tercers amb la finalitat de que aquests puguin actuar en el seu nom de forma electrònica davant l'Administració General de l'Estat i/o els seus organismes públics vinculats o depenents..

 • Es deroguen els annexos I, II i III en Ordre HFP/633/2017, de 28 de juny(Obre en nova finestra) ,(BOE 04/07/2017)  per la qual s'aproven els models de poders inscribibles en el Registre Electrònic d'Apoderaments de l'AGE i en el registre electrònic d'apoderaments de les Entitats Locals[..]

 • NOTA: Veure en CTT:  Registre Electrònic d'Apoderaments (REVA) (Obre en nova finestra)

 • Serveis electrònics
 • Cooperació interadministrativa
 • Lleis 39 i 40
 • Identitat i Signatura electrònica

Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, [Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social]

28 març 2013

Ordre ESS/486/2013, de 26 de març, per la qual es crea i regula el Registre electrònic d'apoderaments de la Seguretat Social per a la realització de tràmits i actuacions per mitjans electrònics.
BOE núm.75, de 28/03/2013

 • Serveis electrònics
 • Identitat i Signatura electrònica

Ministeri de l'Interior. Direcció general de trànsit [Registre electrònic d'apoderaments]

16 abril 2015

Resolució de 9 d'abril de 2015, de la Direcció general de trànsit, per la qual es crea i regula el Registre d'apoderaments, de successions i de representacions legals de la Prefectura Central de Tràfic.
BOE: Núm. 91 de 16/04/2015

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics

Ordre ESS/1323/2017, de 28 de desembre, [Oficina assistència Registro Intervenció General de la Seguretat Social]

04 abril 2018

Ordre ESS/1323/2017, de 28 de desembre, per la qual es crea l'oficina d'assistència en matèria de registres a la seu de la Intervenció General de la Seguretat Social.
BOE: núm. 4, de 04/04/2018

 • Identitat i Signatura electrònica
 • Serveis electrònics