accesskey_mod_content

Comissions Ministerials d'Administració Digital (CMADs)

 •  El Reial decret 806/2014, de 19 de setembre,(Obre en nova finestra) (BOE: 26/09/2014) sobre organització i instruments operatius de les TIC en l'AGE i els seus organismes públics, en el seu article 7 analitza el paper de les Comissions Ministerials d'Administració Digital (CMADs).

 • El citat Reial decret 806/2014, de 19 de setembre, estableix una sèrie d'òrgans col·legiats i d'Unitats que implementaran les polítiques de racionalització i transformació de les TIC en l'àmbit del Sector Públic Administratiu Estatal. Entre aquests òrgans figuren les Comissions Ministerials d'Administració Digital (CMADs), que hereten funcions de les: Comissions Ministerials d'Administració Electrònica (CMAEs)

 • Atenent així mateix en l'ordenació del llistat al Reial decret 415/2016, de 3 de novembre,(Obre en nova finestra) pel qual es reestructuren els departaments ministerials i Reial decret 424/2016, d'11 de novembre,(Obre en nova finestra) pel qual s'estableix l'estructura orgànica bàsica dels departaments ministerials –i Secretaria General d'Administració Digital (SGAD)– .

Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació

13 agost 2016

Ordre AEC/1372/2016, de 19 de juliol, per la qual es crea i regula la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (CMAD) BOE: núm. 195, de 13/08/2016

 • NOTA: Deroga Ordre AEC/338/2007, de 12 de febrer(Obre en nova finestra) , per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Justícia

10 agost 2016

Ordre JUS/1362/2016, de 3 d'agost, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Justícia i es regula la seva composició i funcions. BOE: núm. 192, de 10/08/2016

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Defensa

09 octubre 2015

Ordre DEF/2071/2015, de 5 d'octubre, per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Defensa (CMAD). BOE: núm. 242, de 9 d'octubre de 2015

 • NOTA: Deroga Ordre DEF/1159/2010, de 3 demaig (Obre en nova finestra) , per la qual es regula la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri de Defensa

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Hisenda i Funció Pública

17 març 2015

Ordre HAP/444/2015, de 13 de març, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (CMAD) i es regula la seva composició i funcions. BOE: núm. 65 de 17/03/2015

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Foment

28 juliol 2015

Ordre FOM/1522/2015, de 15 de juliol, per la qual es crea i regula el funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Foment (CMAD) BOE: núm. 179, de 28/07/2015

 • NOTA: Deroga Ordre FOM/716/2009, de 4 de març(Obre en nova finestra) , per la qual es regula la composició i funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri de Foment

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Educació, Cultura i Esport

17 octubre 2017

Ordre ECD/994/2017, de 10 d'octubre, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport (CMAD) i es regula la seva composició i funcions.BOE núm. 250, de 17/10/2017

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social

08 juliol 2015

Ordre ESS/1355/2015, de 25 de juny, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social (CMAD) i es regula la seva composició i funcions. BOE: núm. 162, de 08/07/2015

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient

25 juny 2015

Ordre AAA/1231/2015, de 17 de juny, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient (CMAD) i es regula la seva composició i funcions. BOE: núm. 151, de 25/06/2015

 • NOTA: Deroga Ordre AAA/2200/2012, de 8 d'octubre(Obre en nova finestra) , per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Electrònica del Ministeri d'Agricultura, Alimentació i Medi ambient i es regulen la seva composició i funcions

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri d'Economia, Indústria i Competitivitat

11 maig 2016

Ordre ECC/692/2016, de 3 de maig, per la qual es crea la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri d'Economia i Competitivitat i es regula la seva composició i funcions. BOE: núm. 114 d'11/05/2016

 • Cooperació interadministrativa

Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat

17 setembre 2015

Ordre SSI/1870/2015, de 10 de setembre, per la qual es crea i regula el funcionament de la Comissió Ministerial d'Administració Digital del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat (CMAD) BOE: núm. 223, de 17/09/2015

 • Cooperació interadministrativa