Publicada versió 3.2.2. del format facturae

05 setembre 2017

logo face

Aquesta nova versió incorpora nous camps al format Facturae.

L'Administració General de l'Estat ha publicat recentment en el seu portal facturae  la documentació de la nova versió 3.2.2. Aquesta versió incorpora nous camps respecte a la seua predecessora, la versió 3.2.1.

Els camps incorporats són:

  • Per a la documentació acreditativa de cessions: FactoringAssignmentDocument, DocumentCharacter, RepresentationIdentity, DocumentType, Repository, RepositoryName, URL i Reference
  • Per a identificació de la factura rectificada: InvoiceIssueDate
  • Per a la descripció general de la factura: InvoiceDescription
  • Per a les noves etiquetes a nivell de factura:  ReceiverTransactionReference, FileReference i ReceiverContractReference
  • Per al pagament en espècie: PaymentInKind, PaymentInKindReason i PaymentInKindAmount

També s'ha afegit el Quilowatt per hora (KWH) a la llista d'unitats de mesura i el format HTML a la llista de formats admesos.

Més informació sobre la solució FACe en CTT.

  • Contractació
  • Infraestructures i serveis comuns