accesskey_mod_content

O número de remisións a Xustiza a través de Inside aumenta un 275% no último mes

09 marzo 2017

Se prevee que en marzo aumente aínda máis a cantidade de envíos realizados a través de Inside.

Desde a entrada en vigor o 1 de Xaneiro da obrigación de remisión electrónica de expedientes administrativos aos órganos xudiciais disparouse o número de remisións a través de INSIDE.

No mes de Febreiro o número de envíos respecto de Xaneiro aumentou nun 275% e en marzo se preveé un aumento aínda maior xa que no dez primeiros días de Marzo xa se alcanzou o mesmo número de envíos que en todo o mes de Xaneiro.

O número de organismos adheridos a INSIDE tamén sufriu un importante aumento no último mes, estando actualmente en 543 organismos tanto da Administración Xeral do Estado como de Comunidades Autónomas, Entidades locais e outros organismos.

Máis información sobre a solución INSIDE no CTT.

  • Infraestruturas e servizos comúns
  • Centro de Transferencia de Tecnoloxía