Política de gestió de documents electrònics, com a resultat d'un esforç multidisciplinari, essencialment d'arxivers i persones amb responsabilitat en arxius i d'experts en tecnologies de la informació i les comunicacions, enriquit amb la participació d'experts de diferents organismes administratius del MINHAP, d'Arxius Estatals i del Ministeri de la Presidència.

" /> Política de gestió de documents electrònics, com a resultat d'un esforç multidisciplinari, essencialment d'arxivers i persones amb responsabilitat en arxius i d'experts en tecnologies de la informació i les comunicacions, enriquit amb la participació d'experts de diferents organismes administratius del MINHAP, d'Arxius Estatals i del Ministeri de la Presidència." /> PAe - El MINHAP publica la seua política de gestió de documents electrònics
accesskey_mod_content

El MINHAP publica la seua política de gestió de documents electrònics

13 novembre 2014

El Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (MINHAP) acaba de publicar la seua Política de gestió de documents electrònics(Obri en nova finestra) , com a resultat d'un esforç multidisciplinari, essencialment d'arxivers i persones amb responsabilitat en arxius i d'experts en tecnologies de la informació i les comunicacions, enriquit amb la participació d'experts de diferents organismes administratius del MINHAP, d'Arxius Estatals i del Ministeri de la Presidència.

La Política de gestió de documents electrònics del Ministeri d'Hisenda i Administracions Públiques (Obri en nova finestra) (MINHAP) ha sigut preparada pel Grup de Suport de Tecnologia i Normativa (GATN), creat en el si del Grup de Treball per a la Coordinació d'Arxius (GTCA), sota la coordinació de la Secretaria General Tècnica.

En la seua preparació han participat experts d'origen multidisciplinari, essencialment d'arxivers i persones amb responsabilitat en arxius i d'experts en tecnologies de la informació i les comunicacions; així mateix, també s'ha enriquit amb la participació de persones de diferents organismes administratius del MINHAP: Secretaria General Tècnica, Direcció general del Cadastre, Agència Estatal d'Administració Tributària, Intervenció General de l'Administració de l'Estat, Direcció general de la Funció Pública, Institut Nacional d'Administració Pública, Adreça de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions (anteriorment Direcció general de Modernització Administrativa, Procediments i Impuls de l'Administració Electrònica), Sotsdirecció General de Tecnologies de la Informació i de les Comunicacions, Divisió de Sistemes d'Informació i Comunicacions i Inspecció General. Així mateix, han format part del grup experts de la Sotsdirecció General dels Arxius Estatals i de la Sotsdirecció General de Tecnologies (Secretaria d'Estat de Cultura) i del Ministeri de la Presidència.

La Política de gestió de documents electrònics (Obri en nova finestra) s'acompanya d'un altre document amb ponències complementàries (Obri en nova finestra) que tracten de temes tals com a metadades, signatura electrònica, registre, sèries documentals, conservació, tractament del correu electrònic com a document electrònic, transferència de documents electrònics, destrucció o eliminació segura de documentació electrònica i suports informàtics i valoració documental.

La Política de gestió de documents electrònics (Obri en nova finestra) és aplicable en el Ministeri d'Hisenda i d'Administracions Públiques; no obstant açò, donada la diversitat dels experts que han participat en la seua elaboració, cal assenyalar la seua aplicabilitat o adopció pels organismes i entitats depenents del MINHAP. Així mateix, aqueixa diversitat facilita la seua reutilització amb adaptacions limitades en altres departaments ministerials. De fet, una vegada publicat es posa a disposició i lliure ús dels organismes i entitats de qualsevol administració pública.

Més informació sobre política de gestió de documents electrònics
 

  • Cooperació interadministrativa
  • Interoperabilitat